Faza embrionalna

Faza embrionalna obejmuje okres od drugiego tygodnia do końca drugiego miesiąca. Jest to faza szybkich zmian. Przy końcu tego okresu rozwoju embrion przybiera kształt postaci ludzkiej miniaturowych rozmiarów. Od tego czasu, główne zmiany, jakie pojawiają się w organizmie, dotyczą raczej zmian wielkości poszczególnych części ciała już ustalonych, nie pojawiają się natomiast nowe właściwości organizmu.

Po przymocowaniu się do ścianek macicy, masa komórki, która rozpoczęła rozwój bezpośrednio po zapłodnieniu, dzieli się na trzy warstwy zarodkowe, z których rozwiną się wszystkie części ciała przyszłego dziecka. Warstwy te rozwijają się nierównomiernie powodując wgłębianie się do środka oraz rozrastanie się na zewnątrz części warstw i dając w ten sposób początek różnym strukturom ciała. Z warstwy zewnętrznej, ektodermy, wytwarza się naskórek, włosy, paznokcie, części zębów, tkanka ochronna gruczołów, komórki zmysłów i cały system nerwowy. Z środkowej warstwy, mezodermy, wykształca się skóra albo wewnętrzna warstwa skóry, mięśnie, organy krążenia i wydzielania. Z warstwy wewnętrznej, endodermy, powstaje warstwa wewnętrzna przewodu pokarmowego, trąbka Eustachiu- sza, tchawica, oskrzela, płuca, wątroba, trzustka, gruózoły ślinowe, tarczyca i grasica.

W okresie embrionalnym tworzą się specjalne struktury, które dostarczają pożywienia i dają ochronę organizmowi, zanim dziecko się narodzi. W tym miejscu, w którym jajo przymocowuje się do ścian macicy za pomocą włókien, poprzez które czerpie pożywienie, rozwija się ł o- ż y s k o. Z chwilą gdy włókna jaja rozgałęziają się coraz bardziej i przeplatają między sobą, tworzą one swoistą masę, czyli łożysko. Rośnie ono do grubości około 1 incza (2/s cm), posiada około 8 do 10 inczów (20 do 25 cm) średnicy i pokrywa około połowę ścian macicy. Po osiągnięciu pewnej grubości rośnie powierzchnia łożyska (Dow i Torpin, 1939). Rysunek 10 wskazuje związek zachodzący pomiędzy matką a rozwijającym się dzieckiem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>