Faza jajowa – kontynuacja

Kiedy jajo osiągnie macicę, pozostaje ono nieprzymocowane przez kilka dni. Wtedy jedynym źródłem pożywienia jaja jest mała ilość zawartego w nim żółtka. Normalnie wystarcza to do utrzymania jaja przy życiu do czasu, zanim nie przymocuje się ono do ścianki macicy i nie stanie się pasożytem, pobierającym pożywienie z organizmu matki. W chwili gdy jajo zatrzymuje się w wewnętrznych ściankach macicy, wówczas poprzez własne wypustki łączy się z naczyniami krwionośnymi matki zdobywając w ten sposób nowe źródło pożywienia (Potter, 1955). Proces ten nazywa się przymocowaniem i pojawia się około 10 dnia po zapłodnieniu.

Jajo rozwija się przeważnie w sposób wyżej opisany, lecz są przypadki, kiedy nie rozwija się ono normalnie. Jeżeli jajo nie przymocowuje się przez dłuższy okres czasu, uważa się to za wynik niedostatecznej ilości hormonów tarczycy i przysadki mózgowej ze strony matki, co obniża cały proces reprodukcji i jajo na skutek braku zużytego całkowicie żółtka obumiera. Obumieranie jaja może nastąpić również wtedy, gdy jajo przymocuje się do ścianek macicy za pomocą małej liczby wypustek (włókien), co sprawia, że otrzymuje ono zbyt małą ilość pożywienia. Czasami zapłodnione jajo nie posuwa się wzdłuż przewodu jajowego, w którym nastąpiło zapłodnienie, ałe pozostaje w przewodzie, Jest to tak zwana ciąża pozamaciczna. Ponieważ pełny rozwój zarodka w przewodzie jest niemożliwy, zachodzi więc konieczność usunięcia zapłodnionego jaja za pomocą operacji. Czasami zapłodnienie dokonuje się w jamie brzusznej i wtedy płód musi być również usunięty w drodze operacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>