Funkcje fizjologiczne noworodka cz. III

Noworodek śpi lub drzemie od 15 do 20 godzin na dobę, w przeciwieństwie do dorosłego, który potrzebuje 8 lub mniej godzin snu. Nie jest on jednak całkowicie nieruchomy przez większość tego czasu (Pratt, 1954). Spadek w ilości snu zaznacza się od 84°/o w ciągu pierwszego dnia po urodzeniu do 68°/o w czwartym dniu (Pratt i inni, 1930). Sen noworodka jest przerywany krótkimi okresami czuwania występującymi przeciętnie co dwie godziny. Na ogół jest mniej okresów czuwania i są one krótsze w ciągu nocy niż w ciągu dnia. Stopniowo długość nieprzerwanych okresów snu wzrasta. (Biihler, 1930: Pratt i inni, 1930).

Niemowlę budzi się, gdy jest głodne, gdy odczuwa ból oraz. na skutek wewnętrznych dolegliwości organizmu. Spośród bodźców środowiskowych, które mogą mu przeszkadzać, należy wymienić zmiany w temperaturze i bardzo głośne hałasy, W przeciwieństwie do dzieci starszych noworodek śpi znacznie lżej i może być łatwiej i szybciej obudzony. Zasypia on również szybciej. Sen noworodka jest najgłębszy w pierwszej godzinie, natomiast w drugiej godzinie sen jest lżejszy i może być łatwo przerwany. Bodźce zewnętrzne działają mniej efektywnie bezpośrednio po karmieniu niż w następnych godzinach (Richards, 1936). Podczas głębokiego snu noworodek jest spokojniejszy niż w czasie snu lekkiego (Wagner, 1938: Reynard i Dockeray, 1939). Rysunek 15 ukazuje dwie typowe krzywe u noworodków: głęboki sen zaznaczony jest w środku krzywej.

Biihler (1930) opisała charakterystyczny sposób zasypiania noworodka. „Noworodek ma drgawki w momencie kiedy zasypia… Budząc się noworodek rzuca głową do tyłu, wyciąga ramiona i ciało (s. 119). Gdy leży na brzuchu, pozycja jego przypomina pozycję zarodka wewnątrz macicy (Shirley, 1931 a). Ruchy w czasie snu wzrastają wraz z wiekiem w ciągu pierwszych dwu tygodni, co można zauważyć w momencie przebudzenia. Niemowlę często śmieje się w czasie snu. W postawie snu pomiędzy poszczególnymi dziećmi zachodzą bardzo znaczne różnice: są one większe niż się na ogół przypuszcza”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>