Funkcje fizjologiczne noworodka

Fizjologiczne funkcje noworodka różnią się bardzo w porównaniu z tymi samymi funkcjami u dziecka starszego lub dorosłych. Tempo pulsu dziecka bezpośrednio po urodzeniu waha się od 130 do 150 uderzeń na minutę i spada przeciętnie do 117 w pierwszych kilku dniach po urodzeniu. Przeciętne tempo pulsu dorosłego wynosi około 70 uderzeń na minutę. Naczynia włoskowate funkcjonują mniej prawidłowo w okresie po urodzeniu niż w okresie późniejszym, a szczególnie u dzieci urodzonych przedwcześnie, ćo często może być związane z wylewami krwi podczas narodzin (Pratt, 1954). Wyraźne różnice występują również w tempie pulsu. Zgodnie z Hal- versonem (1941), w głębokim śnie średnia tempa pulsu nowonarodzonego dziecka wynosi 123,5 uderzeń na minutę, natomiast podczas płaczu średnia tempa pulsu wynosi 218,2.

W ciągu pierwszego tygodnia życia tempo oddychania wynosi 35 oddechów na minutę, w drugim zaś tygodniu od 38 do 40. Zaznaczają się różnice w oddychaniu u dziecka w pierwszym roku życia, kiedy to tempo oddechu równa się 27,8 oddechów na minutę a 19,1 oddechów na minutę między 10 a 15 rokiem życia i 18 oddechów u dorosłego (Pratt, 1954). Oddychanie noworodka jest szybkie i nieregularne o charakterze przeponowym. Stopniowo staje się bardziej regularne, rytmiczne i głębsze w miarę jak dziecko coraz to bardziej oddycha klatką piersiową, co następuje z chwilą przyjęcia postawy wyprostnej i rozpoczęcia chodzenia (McCarthy, 1952: Pratt, 1954). Wyraźne różnice w tempie oddychania i w rodzaju oddychania zachodzą między dziećmi, a nawet u tego samego dziecka w różnych warunkach. Podczas snu, przed obudzeniem się, średnia tempa oddechu wynosi 32,3, natomiast podczas krzyku średnia tempa oddechów wzrasta do 133,3 (Halverson, 1941).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>