Genetyczne badanie dużych grup

Czwarta metoda, którą stosowano w badaniach nad wpływem dojrzewania i uczenia się na rozwój dziecka, obejmuje genetyczne badania dużych grup dzieci. Badania stosowano w tym celu, ażeby przekonać się, czy zaznacza się prawidłowość w rozwoju bez względu na różnice środowiskowe. Jeżeli dzieci z różnych środowisk są poddane różnym próbom uczenia się i wykazują w zasadzie podobne cechy w zachowaniu się, to jednak – mimo istniejących nieznacznych różnic specjalnych – dowodzi to, że zachowanie dzieci jest

Bliźniak C (Trained Twin) był poddawany różnym ćwiczeniom. Bliźniak K (Control Twin) nie był poddawany żadnym ćwiczeniom, był on traktowany jako kontrolny (przyp. tłum.). niewyuczone. W ten sposób udowadnia się, że zachowanie zależy od naturalnych rozwijających się właściwości, potencjalnie obecnych i w organizmie, albo też jest wynikiem dojrzewania (Terman, 1925, 1926, 1930: Gesell, 1930: Shirley, 193la: Terman i Odeń, 1947).

Bez względu na stosowaną metodę, wszystkie badania nad dojrzewaniem i uczeniem się podkreślają współdziałanie tych dwóch czynników rozwoju. Dojrzewanie dostarcza niezbędnych podstaw do uczenia. Jednakże bez ćwiczeń, a tylko w oparciu o sam proces dojrzewania, rozwój nie mógłby się odbywać. Dennis (1941) wykazał, że samo dojrzewanie rzadko wytwarza nowe właściwości rozwojowe. Natomiast dojrzewanie struktur, którym towarzyszy aktywność organizmu, prowadzi do nowych reakcji dziecka”. W funkcjach filogenetycznych, to jest w funkcjach występujących w całym gatunku, jak na przykład pełzanie, czołganie, siedzenie i stanie, ćwiczenie wywiera małe skutki. W funkcjach ontogenetycznych, to jest w funkcjach specyficznych dla jednostki, jak na przykład pływanie, jeżdżenie na wrotkach, jazda na trzykołowym rowerze, ćwiczenie jest konieczne. Bez ćwiczenia rozwój tych umiejętności nie mógłby się odbywać (McGraw, 1935, 1939, 1940).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>