Gorączka reumatyczna

Gorączka reumatyczna to choroba o różnym przebiegu, atakująca stawy, serce i inne części ciała. Lekarze są zdania, że jest to reakcja niektórych narządów ciała (np. stawów czy serca) na popaciorkowcową infekcję gardła. Nie leczona natychmiastowo i prawidłowo, choroba reumatyczna potrafi ciągnąć się tygodniami i miesiącami. Co więcej, u dzieci ma tendencję do częstych nawrotów, towarzyszących każdej następnej paciorkowcowej infekcji gardła.

Czasami ma bardzo ostry przebieg, z wysoką temperaturą. Kiedy indziej wlecze się tygodniami przy nikłej gorączce. W cięższej postaci infekcja rozprzestrzenia się na całe ciało, atakując coraz to nowe stawy, które są obrzmiałe, zaczerwienione i bolesne przy najlżejszym dotyku. W lekkich postaciach choroby pobolewa to jeden, to drugi staw i to wszystko. Jeżeli infekcja niebezpiecznie zaatakuje serce, dziecko jest wyczerpane do ostateczności, blade, ledwie oddycha. Stwierdza się czasami uszkodzenie mięśnia sercowego, do jakiego doszło przy poprzednim rzucie choroby, który przebiegał z tak nieznacznymi objawami, że sprawa w ogóle nie została wówczas zaobserwowana.

Innymi słowy, gorączka reumatyczna jest chorobą o bardzo zróżnicowanym przebiegu. Stwierdziwszy jakiekolwiek ze wspomnianych objawów w nasilonej formie, należy bezwzględnie szukać pomocy lekarskiej. Również ważne jest jednak zbadanie dziecka, u którego symptomy choroby nie są jeszcze aż tak wyraźne i ograniczają się do bladości twarzy, męczliwości, lekkiego podwyższenia temperatury ciała, nikłych bólów stawowych.

Dysponujemy obecnie wieloma lekami skutecznie zwalczającymi paciorkowcową infekcję gardła – pierwotne źródło choroby – i przyspieszającymi cofanie się stanów zapalnych stawów i serca. Dzięki tym lekom rzadziej dochodzi do uszkodzenia zastawek sercowych podczas pierwszego rzutu choroby, a co jest jeszcze istotniejsze, dzieci, które przebyły jeden taki rzut, mogą być skutecznie chronione przed następnymi, a tym samym przed ewentualnością dalszych uszkodzeń serca. Aż do osiągnięcia dojrzałości muszą jednak stale i pod ścisłą kontrolą lekarską przyjmować z bezwzględną regularnością leki, doustnie lub w zastrzykach (żeby zapobiec nowej infekcji paciorkowcowej).

Nie zapominajmy, że gorączka reumatyczna stała się obecnie jedną z tych chorób, którym jesteśmy w stanie skutecznie zapobiegać. Można jej uniknąć, jeżeli u dziecka z bólem gardła zostanie wykonany posiew, bo gdy wynik wskaże na istnienie infekcji paciorkowcowej, zastosowane będzie odpowiednie leczenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>