Havighurst i jego praca

W końcu znajomość prawidłowości i normalnego rozwoju jest przydatna dla nauczycieli, rodziców i innych osób, które już naprzód będą przygotowywać dziecko do zmian, jakie zajdą w jego organizmie, w jego zainteresowaniach i zachowaniu się. Jeżeli nawet przygotowanie psychologiczne nie zdoła usunąć całkowicie wszystkich napięć emocjonalnych, jakie towarzyszą normalnemu przystosowywaniu się, to jednak długotrwałe wysiłki w tym kierunku mogą je osłabić. Na przykład, dziecko, które jest przygotowane do tych zadań, które czekają na nie, gdy pójdzie do szkoły, lepiej przystosuje się do wymagań szkoły i będzie bardziej zadowolone niż dziecko, które nie było przygotowane do tego, co będzie robiło w szkole. Podobnie dziecko, które uczy się współżycia w rodzinie, lepiej przystosowuje się do grupy społecznej poza domem niż dziecko, które było ośrodkiem zainteresowania domowników.

Ze względu na to, że prawidłowości rozwoju następują jedne po drugich w ustalonym porządku i stale w pewnych okresach u większości dzieci, można ustalić pewne normy zachowania dziecka w każdym okresie jego życia. A więc można ułożyć skalę rozwoju wzrostu, wagi, rozwoju umysłowego, społecznego itp. Rozwój większości dzieci odpowiada ustalonym normom tych skal z nieznacznymi tylko odchyleniami.

Jedna z najbardziej przejrzystych skal dotycząca rozwoju rozmaitych umiejętności w różnych latach życia dziecka została opracowana przez Havighursta (1950, 1953). Zgodnie z poglądem Havighursta, zadaniem rozwoju jest „…doprowadzenie jednostki w pewnym okresie życia do sukcesów w opanowaniu umiejętności, które dają poczucie zadowolenia i dopomagają w późniejszych osiągnięciach, gdy tymczasem niepowodzenia wywołują stany niezadowolenia, spotykają się z dezaprobatą społeczeństwa i utrudniają późniejszą realizację zadań”.

Zasadnicze cele rozwoju ustalają czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Są trzy źródła, z których te cele wynikają: dojrzewanie fizyczne, wpływy kulturowe oraz wartości osobiste i aspiracje, które składają się na osobowość albo jaźń jednostki (HaVighurst, 1950, 1953).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>