Inteligencja dzieci urodzonych przedwcześnie

Mowa. Noworodki urodzone przedwcześnie są opóźnione w rozwoju mowy. Mówią dłużej po dziecinnemu i używają więcej niewłaściwych dźwięków, na przykład, zamiast „pray” (prośba) mówią play (zabawa): Tix, zamiast six (sześć). Wykazują więcej defektów w mowie, szczególnie takich jak jąkanie się (Hess i inni, 1934: Shirley, 1939: Deillien, 1948: Davis, 1952).

Inteligencja. Przy pomiarach inteligencji dzieci urodzonych przedwcześnie i w normalnym terminie okazało się, że pierwsze z nich jako grupa nie są intelektualnie rozwinięte słabiej od dzieci urodzonych w normalnym terminie. Jeżeli przy porównywaniu wcześniaków z dziećmi urodzonymi w normalnym terminie nie bierze się pod uwagę ich faktycznej różnicy wieku, to wówczas pierwsze z nich będą nieznacznie opóźnione w rozwoju umysłowym w ciągu dwóch pierwszych lat życia. Po tym okresie nie uwidaczniają się istotne różnice (Gesell, 1928: Hess i inni, 1934: Benton, 1940: Beskow, 1949: Knehr i Sobol, 1949, Schachter i Cotte,: Howard i Morrel, 1952). Wiele poważnych upośledzeń umysłowych spotyka się częściej wśród wcześniaków, a zwłaszcza u tych, u których w czasie rodzenia się nastąpił wylew krwi do mózgu (Benton, 1940: Beskow, 1949: Knehr i Sobol, 1949: Schachter i Cotte, 1951: Howard i Morrell, 1952). Jak wykazano, dzieci najmniejsze, urodzone przedwcześnie, są słabiej rozwinięte umysłowo (Benton, 1940).

Emocjonalne zachowanie się. Istnieją sprzeczne poglądy dotyczące emocjonalnego zachowania się noworodków. Shirley (1939) wykazała, że wcześniaki, które badała, były w porównaniu z dziećmi normalnie urodzonymi bardziej drażliwe, wstydliwe, skłonne do pomyłek oraz negatywnie ustosunkowane do otoczenia. Ponadto zauważyła u nich wyraźną zdolność do estetycznej oceny, której towarzyszyło pragnienie tworzenia artystycznego. Melcher (1937) zaś zauważył u wcześniaków raczej łagodne, efektywne reakcje i nazwał te noworodki „łagodnymi”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>