Kiedy plemnik wejdzie do jaja..

Zapłodnienie albo poczęcie obejmuje formowanie się zapłodnionego jaja albo zygoty. Zanim plemnik osiągnie jajo, musi przejść długą i niebezpieczną drogę od męskich gruczołów płciowych, testes, do żeńskiej komórki płciowej. W normalnym procesie zapłodnienia jajo znajduje się w przewodzie jajowodowym w swej drodze z jajnika do macicy. Zapłodnienie, jak się ogólnie stwierdza, zachodzi normalnie między 12 a 36 godzinami po wejściu jaja do przewodu, przeciętnie w ciągu 24 godzin (Thoms, 1954: Davis, 1955: Potter, 1955). W momencie spółkowania plemniki są złożone w wargach ujścia zewnętrznego szyjki macicy i posuwają się w kierunku jajowodu. Są one przyciągane do jaja przez działanie silnego hormonu, dzięki któremu wchodzą do przewodu.

Plemnik musi osiągnąć jajo, zanim utraci swoją energię. Przypuszcza się, że zdrowa komórka plemnika może zatrzymać się w żeńskim organie płciowym przez 24 do 36 godzin, zanim straci zbyt wiele energii potrzebnej do połączenia się z jajem (Potter, 1955). Jeżeli jajo nie zostanie zapłodnione w tym czasie, gdy jest w przewodzie jajowodowym, obumiera w macicy lub zaraz po opuszczeniu macicy i zostaje wydalone na zewnątrz. Znaczy to, że zapłodnienie może nastąpić tylko w ciągu jednego lub dwóch dni w przybliżeniu w połowie okresu menstrualnego.

Kiedy plemnik wejdzie do jaja, wówczas powierzchnia jaja jest tak zmieniona, że inne plemniki wejść już nie mogą. Zapłodnienie jaja wtedy jest kompletne, gdy połączyło się ono z jednym plemnikiem. Kiedy plemnik przeniknie ściankę jaja, wówczas jądra dwóch komórek zbliżają się do siebie. Po pewnym czasie zachodzi przerwanie ścianek ota- czających jądra, co pozwala na połączenie się obu jąder. W ten sposób utworzona nowa komórka posiada właściwą liczbę chromosomów, to jest 24 pary, z których połowa pochodzi ze strony komórki męskiej, a druga połowa ze strony komórki żeńskiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>