Koniec drugiego miesiąca księżycowego – kontynuacja

Kończyny górne mają łokcie i splątane palce, a nogi mają kolana i także splątane palce. Ogon embrionu osiąga w tym okresie maksymalny rozwój, a po tym okresie rozwój cofa się. Większość mięśni ciała jest uformowana, a niektóre z nich, specjalnie mięśnie rąk i nóg, są zdolne do funkcjonowania. Embrion w tym czasie nie ma żadnych kości. Jest tylko chrząstka, z której rozwinie się kręgosłup, żebra, obojczyk, kości ramienia i nóg. Chrząstki te mają taki sam kształt, jak kości, które później z nich się wykształcą. W środku każdej chrząstki znajduje się cieniutka warstwa twardej kości, której powierzchnia w następnych miesiącach będzie się coraz bardziej rozszerzać w kierunku zewnętrznym, podczas gdy chrząstka będzie degenerować się i zanikać.

Rozwój systemu nerwowego rozpoczyna się wraz z okresem rozwoju jaja, w którym zaczątki struktury nerwowej są widoczne. Na początku fazy embrionalnej pierwszy rowek w ektodermie zawija się do środka i tworzy cewkę nerwową, z której dolna część rowka rozwija się w rdzeń pacierzowy, a górna w mózgowie. W piątym tygodniu podstawowe części mózgu: móżdżek, rdzeń przedłużony, międzymózgowie i kora mózgowa zaznaczają się już na wierzchołku cewki nerwowej. Te wyższe centra nerwowe nie funkcjonują jednak skutecznie aż do czasu narodzin, W drugim miesiącu neurony pojawiają się w formie neuroplastów albo komórek bez wyrostków nerwowych. Na okres płodowy przypada zasadnicza część rozwoju nerwowego. Pępowina wykazuje regularne skręty, wynikające, jak się przypuszcza, z ruchów zarodka w macicy. Gdy embriony zostają operacyjnie usunięte, wówczas można obserwować ich spontaniczne ruchy. Ruchy te przypominają skurcze robaków, a są to ruchy rąk, nóg i tułowia. Te ruchy mięśni nie są wywołane podnietami zewnętrznymi. Ruchy robaczkowe mogą pojawić się dopiero w siódmym tygodniu życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>