Kontrola motoryki

Jak wykazano, noworodki urodzone przedwcześnie są w pewnym stopniu cofnięte w rozwoju czynności motorycznych w porównaniu z noworodkami urodzonymi w normalnym terminie. Są one opóźnione, szczególnie gdy chodzi o zastosowanie palca wskazującego do pokazywania i do uchwytu szczypcowego. Przy kontroli postaw}7, zręczności i motoryki okazało się, że ich rozwój jest opóźniony. Ruchy

Drugim skutkiem przedwczesności jest fakt, że wcześniaki w zasadzie rozwijają się szybciej w swoim środowisku niż noworodki urodzone w normalnym terminie. Przedwcześnie urodzony noworodek jest na przykład w 9 miesiącu, licząc od momentu zapłodnienia, bardziej dojrzały niż noworodek urodzony we właściwym czasie. Niedojrzałość jest jednak ogólnie określona w terminach wieku od momentu urodzenia, co powoduje, że wcześniaka ocenia się niżej przy porównywaniu go z noworodkami urodzonymi w normalnym czasie.

Gesell (1946) mocno podkreśla konieczność wprowadzenia korekty do oceny wieku dzieci przedwcześnie urodzonych. Uważa on, że „Stan rozwojowy przedwcześnie urodzonego noworodka musi być zawsze oceniany raczej w terminach poprawionego wieku niż w terminach chronologicznego wieku, nie odpowiadającego wiekowi rozwojowemu. Rozwój dziecka wiąże się ściśle z wrodzonymi tendencjami, jakie pojawiają się w zachowaniu dojrzałej jednostki. Pozostaje ono wierne swoim właściwościom z okresu zarodkowego nawet wtedy, gdy się już narodziło” (str. 143). Jeżeli bierze się pod uwagę aktualny wiek noworodka, to wówczas, jak twierdzi Gesell (1933a), dostrzega się nieznaczne opóźnienie w jego rozwoju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>