Kontrola nad formowaniem się pożądanej płci

Opierając się na stwierdzeniu, że stan hormonalny matki ulega zmianie w zależności od pici płodu, ustalono próbę rozmazu wykrywającą zawartość hormonów estrogenicznych i androgenicznych. Jednakże próba ta nie okazała się zbyt dokładna (Neiburgs, 1947: Neiburgs i Green- blatt, 1949). Jedną z ostatnich i najszerzej propagowanych metod dotyczących przepowiadania pici jest próba badania śliny matki. Test ten jest oparty na twierdzeniu, że pewne chemiczne substancje zawarte w ślinie matki – dokładna zawartość nie jest jeszcze ustalona – wiążą się z istnieniem hormonu płciowego męskiego. Obecność tych substancji, jak wykazano, przepowiada urodzenie się chłopca, natomiast brak ich wiąże się z urodzeniem się dziewczynki. We wstępnych badaniach tym testem dokładność w przepowiadaniu narodzin chłopców wynosiła 98,6fl/o badanych przypadków, natomiast w przypadku dziewcząt stopień dokładności wynosił 95°/o badanych przypadków (Rapp i Richardson, 1952, 1952a), Do obecnych czasów metoda ta okazała się najbardziej dokładna w przepowiadaniu pici nieurodzonych dzieci.

Kontrola nad formowaniem się pożądanej płci. Pojawiły się liczne teorie wskazujące, w jaki sposób można wpłynąć na formowanie się pożądanej płci. Wczesne przesądy mówiły na przykład o tym, że jeżeli Ingalls, 1950, Schall i inni, 1951: Lundstrom, 1952). Spośród tych ułomności głuchota jest zjawiskiem najczęstszym (Beswick i inni, 1949). Rubella, pojawiająca się w końcowym okresie rozwoju ucha, wytwarza zmiany w przewodach. Przewody ulegają uszkodzeniom, co powoduje, że zarodek gorzej przyswaja środki odżywcze, a to w następstwie prowadzi do głuchoty (Schall i inni, 1951).

Odchylenia w rozwoju mogą pojawić się w każdym czasie w okresie płodowym, choć najczęściej występują w fazie jajowej i embrionalnej (Corner, 1944). W tym czasie każde zaburzenie w normalnym przebiegu rozwoju jest bardziej poważne niż później, ponieważ w tych wczesnych fazach zaczynają kształtować się różne części organizmu ludzkiego. Tylko te części, które rozwijają się w okresie zarodkowym, jak wapnienie szkieletu i zasilanie składnikami mineralnymi, będą podlegały działaniu nieodpowiednich czynników środowiska płodowego.

Nieodpowiednie czynniki środowiska płodowego nie wpłyną na powstanie anormalności, jeżeli zaistnieją one przed okresem, w którym pewne części ciała zaczną się rozwijać, lub po okresie, w którym pewne części zostaną już ukształtowane. Po piątym miesiącu ciąży różyczka nie wywiera ujemnego wpływu na potomstwo, co stwierdzono przy porównaniu z grupą kontrolną matek, które w ogóle nie cierpiały na różyczkę (Lundstrom, 1952). W przypadku mongolizmu pozostaną normalne te części ciała, które zostały w pełni ukształtowane w ósmym tygodniu ciąży i te, które w tym czasie nie zaczęły się jeszcze kształtować (Ingalls, 1950). Wynika z tego, że c z ą s, w którym następuje rozwój poszczególnych części ciała, jest czynnikiem najważniejszym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>