Kontrola warunków środowiskowych

Kontrola warunków środowiskowych, jak również bodźców działających na dziecko, dokładne obserwacje przeprowadzane jednocześnie przez kilku wykształconych obserwatorów oraz uwagi notowane bezpośrednio za pomocą stenografii, uwidocznia dokładność tej metody, której to dokładności nie mają bardziej lub mniej przypadkowe protokoły obserwacji przeprowadzone przez tych badaczy, którzy zajmowali się badaniami biograficznymi. Obiektywna, naukowa postawa obserwatorów bardzo kontrastuje z osobistą i często subiektywną postawą biografów.

Zarzut wysuwany w stosunku do tej metody dotjczy tego, że dziecko bywa umieszczone w sztucznych warunkach, a w konsekwencji jego zachowania nie można traktować jako naturalne. Ostatnio jednak usiłuje się przezwyciężyć sztuczność warunków laboratoryjnych poprzez wprowadzanie, tak dalece, jak to jest możliwe, urządzeń i atmosfery domowych pokojów dziecięcych. Gesell był pierwszym, który pokazał, że jest to możliwe do przeprowadzenia. Laboratorium w Yale, przeznaczone do badań dzieci, tak dalece przypomina warunki domowe, że małe dziecko od razu czuje się w nim tak jak w domu, kiedy widzi znane mu umeblowanie, składające się z krzeseł, łóżeczek i zabawek (rys. 2).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>