Kości i chrząstki, z wyjątkiem czaszki, nie rozwijają się

Brzuch sterczy, staje się duży i obwisły, skóra jest szorstka, włosy twarde, a rozwój intelektualny jest poniżej normy. Znaczna niedoczynność tarczycy wywołuje kretynizm, d) Przedłużające się i niszczące organizm choroby matki, jak na przykład gruźlica, cukrzyca wywierają taki sam wpływ na zarodek, jak złe odżywianie się. e) Toksyny, czyli trucizny znajdujące się we krwi matki, a pochodzące z ołowiu łub fosforu na skutek zetknięcia się z nimi w niektórych zawodach, jak na przykład w malarstwie albo w garncarstwie, oraz bakterie niektórych chorób wpływają zdecydowanie na rozwój zarodka. Trucizna ołowiu jest przyczyną poronienia, głuchoty, niemoty i innych anormalności. Zażywanie przez matki dużej ilości chininy w wypadkach malarii powoduje wzrost liczby przypadków wrodzonej głuchoty, będącej wynikiem działania chininy na ucho wewnętrzne płodu (Sontag, 1941). f) Rubel la albo różyczka, jak wykazano na str. 110, pozostawia poważne następstwa fizyczne i umysłowe, szczególnie jeżeli pojawi się w pierwszych czterech miesiącach ciąży: nie wywiera natomiast żadnego wpływu w późniejszym okresie ciąży, g) Ostatnio stwierdzono, że czynnik Rh, w wypadku konfliktu, powoduje poronienia, martwe porody i niższy stopień inteligencji u potomstwa (Shock, 1947: Potter, 1948. 1955: Ger- wer i Day, 1950). h)PromienieXi rad, stosowane nawet w bardzo małych ilościach w końcowej fazie rozwoju zarodka zwierzęcego, powodują jednak zmiany u potomka i oddziałują na następną generację. Zgodnie z poglądami Murphy i innych (1942), naświetlanie promieniami X lub radem miednicy kobiety w okresie porodu nie wywiera wpływu na owulację, jak również na czasową lub stałą bezpłodność. Promienie te nie wywierają silnego wpływu także na zdrowie lub rozwój dzieci urodzonych po okresie czasowej bezpłodności. Gdy stosuje się promieniowanie w okresie ciąży, to skutek tego będzie zależał częściowo od siły radu, a częściowo od czasu naświetlania promieniami X, a także od wieku zarodka. Promienie, stosowane do celów terapeutycznych we wczesnych okresach ciąży, działają z większą siłą. Prawdopodobnie promienie te wywierają ujemny wpływ na zarodki, wśród których najpowszechniejszym zniekształceniem jest pojawienie się mikrocefalika, czyli osoby o anormalnie małej głowie i mózgu wraz z towarzyszącym niedorozwojem umysłowym. Jeżeli promienie stosuje się przy końcu okresu ciąży dla potrzeb diagnostycznych lub pomiarowych, to działanie ich musi trwać przez krótki okres czasu, a wtedy nie mają wpływu na zarodek. Pierwsze wiadomości dotyczące skutków wybuchów bomb atomowych wskazują, że martwe porody, zniekształcenia i obniżenie się wagi noworodka są zjawiskiem częstym {Neel, 1953).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>