Kwarantanna lub izolacja z powodu choroby zakaźnej

Ze względów zasadniczych dobrze jest trzymać chore dziecko z dala od innych osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie, a opiekować się nim powinna stale jedna i ta sama osoba. Po pierwsze w ten sposób można uchronić od zakażenia pozostałe osoby – dorosłych i dzieci – które nie przechodziły danej choroby. (Jeżeli dzieci miały kontakt z chorym, zanim jeszcze było wiadomo, o jaką chorobę chodzi, prawdopodobnie i tak zachorują, ale mimo wszystko lepiej jest nie narażać ich na dalszy, ciągły i niepotrzebny kontakt.) Po drugie, w ten sposób dzieci nie będą przenosić zarazków na otoczenie poza domem. Żeby nie było wątpliwości, wspomnę, iż ryzyko przeniesienia zarazków przez osobę zdrową na osoby poza domem jest minimalne w przypadku odry, ospy wietrznej i krztuśca, choć może się to zdarzyć, jeżeli od kontaktu z chorym upłynie mniej niż pół godziny. Natomiast w przypadku płonicy jest już ważniejsze, żeby tylko jedna osoba dorosła zajmowała się chorym dzieckiem, ponieważ paciorkowce wywołujące tę chorobę mogą pozostawać w gardle nosiciela przez dłuższy czas. Im mniej osób przejmie te bakterie od chorego dziecka, tym mniejsze jest ryzyko przeniesienia ich na otoczenie. Trzeci wzgląd przemawiający za odizolowaniem dziecka to uchronienie jego samego od zetknięcia się z innego rodzaju zarazkami, co mogłoby powikłać przebieg choroby. W przypadku płonicy, błonicy i innych cięższych chorób zakaźnych odnośne władze sanitarne mogą wydawać zarządzenia dotyczące dodatkowych środków ostrożności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>