Metoda kontroli rozwoju bliźniąt

Druga metoda badania roli dojrzewania i uczenia się w rozwoju dziecka polega na kontroli rozwoju bliźniąt, którą po raz pierwszy zastosowali Gesell i Thompson (1929). W metodzie tej identyczne bliźnięta służyły za przedmiot badań. Jedno z bliźniąt, to jest bliźniak C, był poddawany ćwiczeniom różnych funkcji, podczas gdy drugi bliźniak, tak zwany bliźniak K, nie był poddawany ćwiczeniom h Po pewnym czasie wyniki uzyskane przez ćwiczonego bliźniaka C porównywano z osiągnięciami bliźniaka K w celu sprawdzenia, jakie wyniki uzyskano poprzez ćwiczenie (Gesell i Thompson, 1929, 1941: Strayer, 1930: Hilgard, 1932: McGraw, 1935, 1939, 1940: Mirenva, 1935: Thompson, 1943).

Chociaż metoda kontrolowania rozwoju bliźniąt jest dobra z punktu widzenia naukowej dokładności i kontroli, to jednak praktycznie istnieją trudności w samym sposobie jej stosowania, zwłaszcza gdy chodzi o wczesne lata życia. Zastosowanie serii testów do dużej liczby identycznych bliźniąt jest prawie zupełnie niemożliwe ze względu na ograniczone możliwości posługiwania się bliźniętami podczas badań eksperymentalnych, jak również ze względu na to, że bliźniak K może być opóźniony w rozwoju na skutek wyeliminowania ćwiczeń dotyczących choćby tylko niektórych jego właściwości. Stosowanie więc tej metody po okresie niemowlęctwa napotyka jednak trudności.

Metoda doboru grup. Ze względu na praktyczne trudności w używaniu metody kontroli rozwoju bliźniąt w badaniach nad dojrzewaniem, zastosowano trzecią metodę, metodę doboru grup. Jest ona odmianą metody kontroli rozwoju bliźniąt, ponieważ posługuje się również dwiema grupami, które mają podobne cechy dotyczące zachowania się, zamiast dwiema dobranymi osobami, jak to czyniono w przypadku identycznych bliźniąt. Metoda doboru grup, podobnie jak metoda kontroli bliźniąt, bada wpływ dojrzewania i uczenia się na grupę dzieci, które są poddawane ćwiczeniom, podczas gdy druga grupa, której nie stwarza się okazji do uczenia się, rozwija się zgodnie ze swoim własnym tempem (Gates i Taylor, 1926: Hicks, 1930, 1930a, 1931: Hilgard, 1932, 1933: Jersild, 1932: Wells i Arthur 1939).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>