Mięśnie i ich ważna rola

Mięśnie odgrywają ważną rolę w regulowaniu czynności takich ważnych organów ciała, jak serce, system trawienny i gruczoły. Decydują one o sile i koordynacji czynności tych organów. Przy urodzeniu włókna mięśniowe są już obecne, ale w stanie nierozwiniętym. Z tego też względu noworodek jest bezradny, a ruchy jego są słabe i nieskoordynowane. Po urodzeniu nowe włókna mięśniowe nie rozwijają się, a te które są już obecne, zmieniają swoją wielkość, kształt i strukturę. Wielkość mięśni zwiększa się dzięki wzrostowi długości, szerokości i grubości włókien. Wraz ze wzrostem mięśni zwiększa się ich waga. U przeciętnego mężczyzny wzrost wagi mięśni od urodzenia do dojrzałości jest czterdziestokrotny w porównaniu z ich wagą początkową. Do pięciu lat życia mięśnie rosną proporcjonalnie do wzrostu wagi ciała. Od piątego do szóstego roku życia zaznacza się szybki skok w przyroście mięśni i w tym okresie waga mięśni dziecka wynosi w przybliżeniu 75% wagi ciała. Po tym okresie następuje względnie powolny wzrost mięśni, a potem zaznacza się znów znaczny przyrost wagi mięśni, to jest w okresie dojrzewania. W okresie dziecięcym mięśnie zawierają więcej wody niż substancji stałych i białka w porównaniu z mięśniami dorosłego. W dodatku są one delikatniejsze i luźniej przyczepione do kości niż mięśnie dorosłego. Wraz ze wzrostem mięśni zaczynają zachodzić zmiany w ich strukturze i przymocowaniu do kości. W latach dojrzałości są one 5 lub więcej razy grubsze niż po urodzeniu. W tkance mięśniowej zmienia się także zawartość wody z 72% i 28%) ścisłej tkanki mięsnej na 66% wody i 34% ścisłej tkanki mięsnej. W ten sposób mięśnie stają się mocniejsze i twardsze. Z chwilą gdy mięśnie wzmacniają się, zaznacza się większa aktywność. Dziecko, pomimo hamowania jego aktywności, nie może usiedzieć na miejscu i stale jest w ruchu. Często też przecenia swoje siły, aby tylko być w ciągłym ruchu (Damman, 1941).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>