Nieprawidłowy rozwój embrionu

Progesteron jest hormonem produkowanym przez jajniki i wydzielanym w dużych ilościach wraz z estrogenem w czasie owulacji, kiedy to dojrzale jajo uwalnia się z torebki umieszczonej w ściance jajnika. Te dwa hormony przygotowują macicę do przyjęcia zapłodnionego jaja w tym czasie, kiedy ono przechodzi poprzez jajowód do macicy. Funkcja progesteronu polega na złagodzeniu skurczów macicy, co pozwala na umocowanie się jaja w ściankach macicy i zapobiega wydaleniu jaja. Jednakże w miarę rozwoju jaja w okresie embrionalnym i później, w okresie zarodka, wzrasta ilość progesteronu potrzebna do łagodzenia skurczów macicy. Sam jajnik nie jest zdolny do wyprodukowania dostatecznej ilości progesteronu i w rezultacie pomocną funkcję spełnia tu łożysko. Sama macica wytwarza również hormon łagodzący jej skurcze.

Jeżeli łożysko nie wytwarza dostatecznej ilości progesteronu potrzebnego do wytworzenia stanu spokoju macicy, niezbędnego dla normalnego rozwoju embrionu lub zarodka, i jeżeli pojawiają się skurcze macicy, to embrion zostaje usunięty, ponieważ nie jest dostatecznie przymocowany do łożyska za pomocą struktur przypominających nitki. Wynikiem oderwania się embrionu od łożyska jest usunięcie go z organizmu matki, czyli poronienie. Z niewyjaśnionych przyczyn, w przybliżeniu 160 embrionów męskich na 100 żeńskich ulega poronieniu (Ratcliff, 1950).

Drugim ważnym faktem, który zdarza się w rozwoju embrionu, jest możliwość nieprawidłowego albo nienormalnego rozwoju, w większym lub mniejszym stopniu. Chociaż nieprawidłowości w rozwoju mogą pojawić się w każdym okresie życia płodowego, to jednak najczęściej pojawiają się one w okresie embrionalnym, ponieważ jest to okres, w którym dopiero formuje się większość struktur nowego organizmu (Gilbert, 1939). Przyczyny i najpowszechniejsze formy nieprawidłowego rozwoju wyjaśnimy dokładnie w dziale omawiającym nieprawidłowości rozwoju (zob. str. 107).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>