NOSICIELE DZIEDZICZNOŚCI CZ. II

Niektóre cechy są powiązane z płcią osoby. Te cechy płciowe są wytworem genów należących do chromosomu odpowiedzialnego za determinację płci. Do cech określonych jako płciowe należy na przykład ślepota kolorów, dziedziczna łysina i hemofilia. Te same cechy płciowe rzadko pojawiają się u ojca i syna. Ogólnie przeskakują one generację i są przenoszone od mężczyzny poprzez jego córkę lub córki na jednego lub więcej wnuków (Spencer, 1955).

Dojrzewanie komórek płciowych. Matczyne i ojcowskie komórki płciowe, które później łączą się w celu poczęcia nowego organizmu, rozwijają się w organach reprodukcyjnych, wgonadach. Gonady męskie, t e s t e s, wykształcają komórki płciowe męskie, plemniki, natomiast gonady żeńskie, jajniki, wytwarzają żeńskie komórki zarodkowe, jaja. Zanim komórki płciowe będą zdolne do zapłodnienia albo zanim ulegną zapłodnieniu, i w ten sposób dadzą początek nowemu życiu, muszą dojrzeć albo przejść proces zwany dojrzewaniem. Proces ten pojawia się u chłopca lub dziewczyny po osiągnięciu dojrzałości płciowej, to jest w okresie dojrzewania.

Dojrzewanie polega na redukcji chromosomów, jaka zachodzi podczas podziału komórki, w którym jeden z chromosomów z każdej pary nie ginie, ale przybiera inną postać nie tracąc jednak swej indywidualności. W rezultacie komórka jest haploidalną, to jest komórką z jedną tylko połową normalnej liczby chromosomów. Proces podziału odbywa się w ten sposób, że komórka płciowa, męska czy żeńska, dzieli się na cztery komórki, z których każda zawiera po 24 chromosomy. W procesie podziału 48 chromosomów każdej komórki układa się w 24 pary po przeciwnych stronach jądra. Każda para zawiera jeden chromosom od ojca, a drugi od matki. Kiedy następuje podział, wówczas jeden chromosom pochodzi od jednej komórki, a jego odpowiednik od drugiej komórki (rys. 8 i 9).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>