NOSICIELE DZIEDZICZNOŚCI CZ. III

Komórka męska, plemnik, dzieli się na cztery komórki albo sperma t y d y, z których każda jest zdolna do zapłodnienia komórki żeń- skiej, Spermatydy są znane jako gamety albo tak zwane komórki małżeńskie. Kiedy zachodzi podział w komórce żeńskiej, wówczas jeden z chromosomów z każdej pary jest wypychany na zewnątrz komórki. Są one nazwane ciałkami kierunkowymi i nie mogą być zapłodnione. W procesie podziału wytwarzają się trzy ciała kierunkowe, mniejsze od jaja albo gamety, które są zdolne do zapłodnienia. Te ciała kierunkowe są szybko wchłaniane i wydzielane. Jeżeli jajo nie zostanie zapłodnione, rozpada się i zostaje wydalone z organizmu wraz z płynem menstrualnym. Po osiągnięciu dojrzałości każdy plemnik, tak jak i jajo, zawiera 24 chromosomy.

Implikacje. Nie ma jakiejś specjalnej wiedzy dotyczącej sposobu podziału par chromosomów czy to w komórce żeńskiej czy męskiej. Podział wydaje się rzeczą przypadku. Po podziale może zaistnieć taka sytuacja, że na przykład w jednej komórce może być 20 chromosomów ze strony żeńskiej, a 4 ze strony męskiej albo 8 ze strony żeńskiej i 16 ze strony męskiej lub też mogą zachodzić jakieś inne kombinacje.

Ze względu na to, że jedna komórka łączy się z inną w czasie zapłodnienia, jest więc możliwe i prawdopodobne, że więcej cech może być odziedziczonych ze strony jednej rodziny niż ze strony drugiej rodziny. Tego rodzaju podział wyjaśnia tak zwane „przeskakiwanie poprzez pokolenia” danej cechy.

Uwzględniając różne możliwości połączeń 24 chromosomów komórki płciowej męskiej i 24 chromosomów komórki płciowej żeńskiej ustalono, że może zaistnieć 16 227 216 możliwych kombinacji (Scheinfeld, 1950). Przy takiej liczbie połączeń jest zrozumiałe, dlaczego dzieci tej samej rodziny tak się od siebie różnią, że trudno dostrzec zachodzące pomiędzy nimi pokrewieństwo. Tylko w przypadku identycznych bliźniąt dzieci mają ten sam układ genetyczny. Ze względu na to, że kombinacja genów jest sprawą przypadku, nie można przewidzieć dokładnie, na podstawie znajomości rodziców, jakie właściwości fizyczne czy psychiczne będzie miało dziecko.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>