NOSICIELE DZIEDZICZNOŚCI

Czym jest jednostka i jakie posiada cechy fizyczne i psychiczne, to zależy od typu rodziców, dziadków i licznych jej przodków. To, co przekazują rodzice potomkom, nie jest właściwie cechą, lecz genem, który determinuje formę, w jaką rozwinie się dana cecha u potomka. Ażeby zrozumieć w pełni rolę, jaką odgrywa gen w dziedziczności, należy wyjaśnić, co to jest gen, gdzie jest on zlokalizowany i jak działa jako nosiciel dziedziczności.

Chromosomy i geny. Jednostka rozpoczyna swoją egzystencję jako pojedyncza komórka, jako zapłodniona komórka zarodnikowa albo zygota. Komórka ta jest utworzona przez połączenie się dwóch zarodkowych komórek, jednej ze strony ojca, a drugiej ze strony matki. Zewnętrzna powierzchnia komórki, która składa się z masy niezróżnicowa- nej protoplazmy, nazywa się cytoplazmą. Funkcja cytoplazmy jest jeszcze nieznana. W środku cytoplazmy jest jądro, to jest ta część komórki, która daje życie. Zawiera ona chromosomy, których w komórce płciowej ludzkiej jest 24 pary. Każdy chrpmosom składa się z bardzo drobniutkich cząsteczek, genów. Geny te są fizycznym substratem przechodzącym z rodziców na potomstwo. W ten spokiej znajdują się 24 pary chromosomów, których połowa pochodzi od matki, a druga połowa od ojca. Jest to przedstawione na rys. 7.

W ten sposób dziecko otrzymuje od swoich rodziców nową kombinację genów, złożoną z tych genów, które rodzice otrzymali od swoich rodziców, a oni znowu od swoich itd. Każda z 24 par chromosomów, które otrzymuje dziecko od swoich rodziców, może pochodzić albo od jednego, albo od obojga prarodziców. W ten sposób dziecko może nie mieć wielu cech wspólnych z jednym lub obojgiem swoich rodziców, ale może przypominać jednego ze swoich dziadków lub pradziadków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>