Odchylenia w rozwoju fizycznym – kontynuacja

Brak aktywnego udziału w życiu społecznym grupy prowadzi często do przejadania się jako do pewnej formy kompensacji (Bruch, 1940, 1941, 1943: Bruch i Touraine, 1940: Bronstein i inni, 1942: Spock, 1953). Ścisły związek pomiędzy otyłością a osobowością Bruch wyjaśniał następująco: „Przejadanie się jest często stosowane w celu pokonania niepokoju i zaspokojenia agresywnych impulsów przez dzieci, które wyrastały w nieodpowiednich warunkach utrudniających przystosowanie się i nie miały emocjonalnego poparcia ze strony tych osób, od których były najbardziej zależne”. Sontag (1946) podkreślał, że znaczne odchylenia od przeciętnych rozmiarów ciała mogą silnie wpływać na zachowanie się dziecka. „Nieświadome okrucieństwo dzieci w stosunku do tych osób, których budowa ciała znacznie odbiega od przeciętnych norm w zakresie wielkości, kształtu lub funkcji, może być ważnym czynnikiem emocjonalnego nieprzystosowania się dzieci, u których brak jest harmonii ciała”.

Wadliwość w odżywianiu prowadzi do utraty energii, co w konsekwencji oddziałuje na zachowanie się dziecka w sposób, który sugeruje otoczeniu, że jest ono leniwe lub tępe (Merry i Merry, 1950). Dziecko takie często plącze, jest rozdrażnionef a to wpływa na jego złe przystosowanie się społeczne (Thompson, 1954). Zasób energii dziecka jest często ważnym czynnikiem w określaniu jego reakcji w stosunku do środowiska, które uważa często za wrogie (Sontag, 1946), Społeczeństwo oczekuje właściwego zachowania się w danym wieku życia. Dziecko, odbiegające od tych norm zachowania się ze względu na brak energii lub na inne fizyczne czynniki, uważane jest często za źle przystosowane (Merry i Merry, 1950). Badanie nad moczeniem się nocny m na przykład wykazało, że nieznajomość okresu, w którym dziecko potrafi kontrolować czynności pęcherza, powoduje często karcenie dziecka w przypadku zmoczenia się, co w konsekwencji może doprowadzić do zaburzeń psychosomatycznych (Sweet, 1946).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>