Odchylenia w rozwoju fizycznym

Wpływ struktury fizycznej dziecka na postawy społeczne jest bardzo duży. Stosunkowo niski wzrost dziecka może spowodować, że wobec dorosłych będzie ono wstydliwe, a w obecności dzieci starszych będzie się czuło upośledzone. Budowa fizyczna dziecka wpływa na jego postawę w stosunku do siebie samego i w stosunku do innych. Uświadomienie sobie tego, w jaki sposób inni odnoszą się do jego wzrostu oraz ogólnego wyglądu, ma znaczny wpływ na samopoczucie dziecka. Thompson (1954) wykazał, że dzieci mogą źle się uczyć z powodu swojej przysadzistej budowy, rudych włosów, „końskiego zęba”. Przezwisko „rybie oczy są fałszywe” (w języku polskim przezwisko w rodzaju: „fałszywy rudzielec”)1 może pozostawić ujemne ślady na osobowości”.

To, co dziecko może czynić, mówić, myśleć lub czuć w danym okresie, zależy w dużym stopniu od fazy jego fizycznego rozwoju. Można więc powiedzieć, że „dziecko zachowuje się zgodnie ze swoim fizycznym rozwojem”. Przy określaniu zachowania się dziecka faza jego rozwoju fizycznego jest bardziej istotna niż jego wiek chronologiczny.

Odchylenia w rozwoju fizycznym. Rozwój fizyczny bardzo odbiegający od normy w danym wieku dziecka, złe funkcjonowanie jakiegokolwiek organu ciała albo fizyczne defekty, wszystko to może wpływać na zachowanie się dziecka. Jak zauważono, wzrost i budowa ciała wpływają na fizyczne czynności’ dziecka. Na przykład, szczupli chłopcy średniego wzrostu wykonują pracę fizyczną lepiej niż chłopcy średniego wzrostu, ale mający przeciętną wagę ciała. Wysocy i otyli wykonują pracę fizyczną najgorzej ze wszystkich (Bookwalter, 1952). Znaczne odchylenia w ogólnej wielkości ciała nie tylko wpływają na zachowanie się dziecka, ale także na postawę innych dzieci w stosunku do niego. Dziecko otyłe jest mniej aktywne w czasie zabawy, a w konsekwencji nie ma możliwości uzyskania powodzenia w grupie społecznej .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>