ODCHYLENIA W ROZWOJU

Większość jednostek rozwija się zgodnie z przedstawioną wyżej prawidłowością. Są jednak wyjątki, u których rozwój nie przebiega prawidłowo w większym lub mniejszym stopniu. Od początków historii ludzie próbowali wyjaśnić przyczyny odchyleń rozwojowych, co w konsekwencji dało wiele przestarzałych poglądów, które przekazywano z pokolenia na pokolenie: poglądy te jeszcze dzisiaj uznawane są przez wielu za słuszne.

Tradycyjne przekonania dotyczące odchyleń rozwojowych można z grubsza podzielić na dwie kategorie: te, które podkreślają dziedziczność jako przyczynę odchyleń, i te, które wskazują na rolę przeżyć matki. Przez wiele lat taka nienormalność rozwojowa, jak rozszczep podniebienia, szpotawe stopy albo idiotyzm były wyjaśniane dziedzicznością i w wielu wypadkach uważano, że pochodzą od matki. Jest wiele przesądów dotyczących skutków wpływu takich przeżyć matki w czasie ciąży, jak uczucia, myślenie i pragnienia, na późniejszy rozwój procesów psychicznych niemowlęcia. Niektórzy uważają, że pewne znamiona rozwoju dziecka są wynikiem „przechodzenia myśli matki” albo są skutkiem jakichś tajemniczych związków między matką a płodem.

Duże znaczenie przywiązywano do czarnych kotów, złodziei lub do spożywania pewnych ulubionych potraw, uważanych za przyczynę niektórych cech wrodzonych lub pewnych form zniekształceń ciała dziecka. Uważano na przykład, że zajęcza warga u dziecka jest wynikiem przestrachu matki w czasie ciąży na widok zająca. Jak zauważył Fasten (1950), „…jeżeli organizm dziecka pozostawał pod silnym wpływem wszystkich pragnień, życzeń, zmartwień, obaw matki ciężarnej, to mogło się to odbić na rozwoju dziecka”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>