ODRUCHY WARUNKOWE NOWORODKA CZ. II

Chociaż większość badań nad noworodkami ogranicza się do skutków przedwczesności, jakie zaznaczają się w pierwszych kilku latach życia, to jednak istnieją nieliczne badania dotyczące wpływu przedwczesnego urodzenia na okres późniejszego dziecięctwa i adolescencji (Gesell, 1946: Drillien, 1948: Beskow, 1949: Knehr i Sobol, 1949: Howard i Morrell, 1952: Alm, 1953). Badania te ujawniły dwa ważne fakty: skutki, jakie pozostawia przedwczesność, i okres ich trwania.

Komentując skutki przedwczesności Gesell (1946) powiedział: „Zdrowe, przedwcześnie urodzone dziecko nie wymagat aby je otaczano specjalną troską już od momentu urodzenia. Trzeba stwierdzić, że nie jest ono ułomne. Uświadomienie tych faktów powinno wpłynąć na uspokojenie zdenerwowanej matki. Powinna być ona przekonana, że zdrowe, przedwcześnie urodzone dziecko rozwija się według tych samych prawidłowości, co dziecko urodzone w normalnym czasie, musi jednak wziąć pod uwagę jego faktyczny wiek licząc od momentu poczęcia”. Jeżeli jednak przedwcześnie urodzone dziecko nie jest zdrowe lub jeżeli powstały uszkodzenia porodowe, to wówczas skutki tych uszkodzeń mogą być poważne w zależności od tego, w jakich warunkach nastąpił poród. wówczas te, których okres życia płodowego był krótszy, mają taką samą możliwość przetrwania, jak te, których okres życia płodowego trwał dłużej. Pozwala to na stwierdzenie, że waga urodzeniowa noworodka częściej decyduje o utrzymaniu się przy życiu niż długość okresu życia płodowego (Steiner i Pomerance, 1951).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>