ODRUCHY WARUNKOWE NOWORODKA CZ. III

Wśród dzieci urodzonych przedwcześnie stosunek śmiertelności płci żeńskiej do śmiertelności płci męskiej w okresie pourodzeniowym jest jak 2 : 1 (Crump i inni, 1952). Przedwczesność jest powszechniejsza wśród dzieci urodzonych jako pierwsze niż wśród dzieci urodzonych jako późniejsze. Wskazuje to częściowo na wyższą śmiertelność dzieci urodzonych jako pierwsze (Jones, 1954). 46% śmiertelności noworodków przypada na noworodki urodzone przedwcześnie (Reardon i inni, 1951). W pierwszym roku życia umiera więcej noworodków urodzonych przedwcześnie niż urodzonych w normalnym terminie (Alm, 1953). Największa śmiertelność dzieci urodzonych przedwcześnie przypada na pierwszy dzień życia dziecka, w którym umiera więcej niż połowa wszystkich wcześniaków (Reardon i inni, 1951).

Mimo postępu medycyny w dziedzinie opieki nad wcześniakami, śmiertelność ich jest jeszcze bardzo wysoka. Jedna trzecia przypadków śmiertelnych przypada na te wcześniaki, których waga urodzeniowa wynosi mniej niż 2,5 kg (5Vs funta).

W Stanach Zjednoczonych statystyka śmiertelności wykazuje, że chociaż na 15 do 20 urodzin przypada jedno dziecko przedwcześnie urodzone, to jednak w ciągu roku umiera w przybliżeniu około 40 tys. wcześniaków. Oblicza się, że w porównaniu z dzieckiem urodzonym w terminie normalnym, dziecko urodzone przedwcześnie ma tylko 1/a szansy utrzymania się przy życiu. Przyczyną tego jest mniejsza zdolność przystosowania się wcześniaka do trudnych warunków pourodzenio- wych. Wcześniak oddycha nierównomiernie: wdycha i wydycha prawie trzy razy tyle powietrza co niemowlę trzymiesięczne. Przeważnie jest on anemiczny i często stosuje się mu transfuzję krwi. Ponieważ odruchy połykania i ssania są dosyć słabe, przedwcześnie urodzone dzieci trzeba karmić sztucznie za pomocą rurki albo zastrzyków dożylnych. Zdolność wcześniaka do pokonywania zmian temperatury jest dosyć słaba, dlatego też trzyma się go w inkubatorze, gdzie można utrzymać równą temperaturę, taką, jaka była w środowisku płodowym. Ze względu na to, że wcześniak jest bardzo wrażliwy na iniekcje, musi być otoczony troskliwą opieką lekarską dla uniknięcia choroby, która może wywrzeć poważny wpływ na przyszły rozwój dziecka (Newsweek Report, 1950).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>