ODRUCHY WARUNKOWE NOWORODKA

Szkoła pawłowowska, do której należą filozofowie i psychologowie radzieccy, zaprzeczyła istnieniu u noworodka zdolności do uczenia się. Wychodziła ona z założenia, że formowanie się odruchów warunkowych jest niemożliwe, ponieważ w pierwszych kilku miesiącach po urodzeniu kora mózgowa funkcjonuje bardzo niekompletnie. Przeprowadzono pewną ilość badań w celu stwierdzenia, czy odruchy warunkowe mogą być wykształcone w okresie noworodka. W przypadku reakcji karmienia kojarzonych z dźwiękiem dzwonka wywołano istotne zmiany w reakcjach zachowania się dziecka od momentu, w którym usłyszało dźwięk dzwonka (Marquis, 1931). Zmiany w rozkładzie godzin karmienia mogą lizowanych, jak i wśród ludów prymitywnych istnieje negatywny stosunek do dzieci urodzonych przedwcześnie. Panuje przekonanie, że wczesne przyjście na świat, pozbawiające jednostkę normalnego rozwoju już przed urodzeniem, powoduje także nienormalny rozwój fizyczny i niedołęstwo. Wśród wielu prymitywnych ludów i cywilizowanych społeczeństw świata starożytnego, przed powstaniem chrześcijaństwa, rozpowszechniona była praktyka pozbawiania życia dzieci urodzonych przedwcześnie już w momencie rodzenia się lub też skazywania ich na zagładę przez wywożenie w góry i pozostawianie tam wraz z ułomnymi. Tego rodzaju praktyki były oparte na przekonaniu, że są małe możliwości, aby dzieci urodzone przedwcześnie mogły rozwinąć się normalnie, wobec tego dla dobra społecznego powinny ginąć, aby nie stawały się ciężarem dla społeczeństwa.

Nawet i dzisiaj istnieje wiele tradycyjnych przekonań dotyczących wcześniaków, które to przekonania mają znaczny wpływ na wychowanie w okresie dziecięctwa. Wcześniak jest zwykle nadmiernie ochraniany przez troskliwych rodziców i jest pozbawiony tego środowiska, w którym wychowują się dzieci urodzone w normalnym terminie. W wyniku tych zabiegów dziecko urodzone przedwcześnie, które przetrzymuje okres pourodzeniowy, nie ma równego startu, a na rozwój jego osobowości poważnie wpływa wychowanie, na którym ciąży niewłaściwa postawa domowników (Knehr i Sobol, 1949).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>