Ogólna prawidłowość rozwoju

Ogólna prawidłowość rozwojowa nie zmienia się pomimo przyśpieszenia rozwoju. Wszystkie dzieci przechodzą przez te podstawowe formy i w przybliżeniu w tym samym czasie. Badania Gesella (1930) zarówno nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi, jak i przenoszonymi, wykazały, że ogólny rozwój odbywa się według genetycznych następstw bez uwzględnienia nieregularności urodzin. Ponownie badane niemowlę, urodzone o dwa miesiące za wcześnie, wykazało krzywą rozwoju podobną do krzywej rozwoju niemowlęcia urodzonego we właściwym czasie. Podczas gdy prawidłowy rozwój przedwcześnie urodzonych niemowląt może być opóźniony w stosunku do rozwoju niemowląt urodzonych w normalnym terminie przez pierwsze trzy do czterech miesięcy po urodzeniu, to po tym okresie dorównuje rozwojowi normalnej jednostki w tym samym wieku (Melcher, 1937).

Ogólna prawidłowość rozwoju. Genetyczne badania nad niemowlętami począwszy od urodzenia, oparte na częstych obserwacjach i badaniach, wykazały, że zaznacza się ogólna prawidłowość rozwoju u wszystkich niemowląt. Prawidłowość ta przebiega w następujący sposób:

Od 4 do 16 tygodnia niemowlę zaczyna kontrolować mięśnie oka. Od 16 do 28 tygodnia – kontroluje mięśnie podtrzymujące głowę oraz mięśnie, za pomocą których porusza ramionami. Zaczyna sięgać po przedmioty.

Od 28 do 40 tygodnia – panuje nad mięśniami tułowia i rąk. Dzięki temu może siadać, chwytać, przenosić i manipulować przedmiotami. Od 40 do 52 tygodnia – panuje»nad mięśniami nóg, stóp, palca wskazującego i kciuka. Może już teraz stać prosto, potrącać i ciągnąć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>