Ogólna wielkość dziecka wiąże się z poziomem inteligencji

Różnice w wadze urodzeniowej utrzymują się poprzez lata rozwoju i są stale. Tak na przykład, u dziewcząt w 7 roku życia zauważono, że średnia różnicy wagi wynosząca 11,2 funta (ponad 5 kg) zachodziła pomiędzy dziewczętami, których waga urodzeniowa wynosiła 9 funtów i 9 uncji lub więcej (ponad 4 kg), a tymi, których waga urodzeniowa wynosiła 5 funtów i 8 uncji (ponad 2,5 kg) lub mniej. W jede- nastym roku życia różnica ta wynosi 12,8 funta (ponad 5,5 kg). Podobne różnice wykazują chłopcy. Różnice w długości ciała w momencie urodzenia także pozostają względnie stale poprzez lata dziecięce (Illingworth i inni, 1949, 1950). Chociaż niektóre zmiany w wysokości mogą pojawić się w późnym dziecięctwie lub w okresie dojrzewania, w którym zaznacza się szybki wzrost, to jednak wysokie dzieci nie będą niskie w późniejszym okresie, a niskie nie staną się wysokimi (Meredith, 1938). Środowisko rodzinne ma wpływ na zmiany wielkości ciała w okresie dziecięctwa, mimo że dzieci wykazują tendencję do osiągania wzrostu podobnego do członków ich rodziny (Howells, 1949: Bayley, 1951, 1954).

Kolejna pozycja dziecka w rodzinie ma mały wpływ na wielkość ciała. Jednakże w pomiarach wysokości u braci zaznacza się większa korelacja niż w pomiarach wagi (Howells, 1938). Przewaga chłopców nad dziewczętami pod względem wysokości i wagi zaznacza się od urodzenia do 11-12 roku życia. W późniejszym okresie, to jest do 15 roku życia, dziewczęta są nieco cięższe i wyższe niż chłopcy, po czym chłopcy znowu przewyższają dziewczęta pod względem wagi i wzrostu (Simons, 1944: Krogman, 1948: Thompson, 1954). Różnice związane z rasą zaobserwowano u dzieci we wszystkich okresach. Chociaż niemowlęta murzyńskie w ciągu pierwszego roku życia nie różnią się znacznie wielkością od niemowląt białych żyjących w tych samych warunkach ekonomicznych (Bakwin i Patrick, 1944: Scott i inni, 1950), to jednak różnice stają się widoczne w późniejszych latach. Typowe dziecko murzyńskie ma smuklejszą budowę niż dziecko białe (Royster, 1936). Dzieci przodków fińskich są ogólnie większe niż dzieci przodków włoskich we wszystkich okresach życia (Matheny i Meredith, 1947). To samo dotyczy dzieci pochodzenia meksykańskiego (Meredith i Goldstein, 1952). Dzieci z Okinawy mają mniejszą wysokość i wagę niż dzieci z Francji i Południowej Afryki oraz dzieci Indian amerykańskich (Meredith, 1948). Dzieci japońskie są na ogół mniejsze w każdym roku życia w porównaniu z dziećmi białymi (Krogman, 1948).

Ogólna wielkość dziecka wiąże się z poziomem inteligencji. Dzieci o wysokim poziomie inteligencji są wyższe i tęższe w stosunku do swego wieku (Holingworth, 1926: Katz, 1940: Thompson, 1954). Wyraźne różnice w wielkości, a szczególnie w wadze zaznaczają się w zależności od stanu ekonomicznego rodziny. Różnice te są wynikiem odmiennego odżywiania, szczególnie we wczesnych latach życia, warunków domowych, stanu zdrowia i pracy zawodowej rodziców (Bowles, 1932: Meredith, 1950: Greenberg i Bryen, 1951). Dzieci, których rodzice wykonują wolne zawody lub zajmują kierownicze stanowiska, są ogólnie większe niż dzieci robotników wykwalifikowanych lub średniokwalifi- kowanych. Różnice te zwiększają się w miarę jak dzieci stają się starsze (Ames i Flory, 1944 Meredith, 1951). Dzieci niedożywione albo mające biednych rodziców są na ogół mniejsze, a tempo ich wzrostu jest opóźnione w stosunku do dzieci tego samego wieku, których rodzice są w lepszych warunkach ekonomicznych (Dreizen i inni, 1953). Długotrwałe przegrzewanie opóźnia wzrost i początek dojrzewania (Mills, 1950).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>