Okres krytyczny dla dziecka – kontynuacja

Najkrytyczniejszym momentem tego okresu jest pierwszy dzień życia, w którym umiera 29% w stosunku do śmiertelności wszystkich dzieci w fazie neonatalnej (National Office of Vital Statistics Report, 1947). Następne dwa dni po urodzeniu są również okresem krytycznym (Takahashi, 1954). Są różne przyczyny śmiertelności dzieci w fazie neonatalnej: do najbardziej powszechnych przyczyn należą: niedojrzałość, wrodzona niezdolność, zła budowa organizmu, uszkodzenie przy porodzie, zapalenie, przeziębienie, biegunki, anoksje, czyli brak tlenu, spowodowany działaniem lekarstw zażywanych w celu uśmierzenia bólów porodowych (National Office of Vital Statistics Report, 1947: Mengert, 1948: Benda, 1954: Mayer i Marks, 1954: Takahashi, 1954).

Na śmiertelność dzieci w fazie neonatalnej wpływa wiele różnych czynników. Śmiertelność ta przejawia się w mniejszym lub większym stopniu w zależności od płci. Wśród chłopców jest większa niż wśród dziewcząt, jeżeli nawet waga urodzeniowa jest równa (Gibson i McKown, 1951,. 1952: Takahashi, 1954). Różnice rasowe są wyraźne (Mayer i Marks, 1950). W dzielnicach, w których przeważają Murzyni, śmiertelność jest większa niż w dzielnicach zamieszkałych w większej części przez Białych. Śmiertelność ta zwiększa się wraz ze wzrostem liczby Murzynów w danej dzielnicy (Yankauer 1950), Stan ekonomiczny rodziny jest również czynnikiem ważnym, to znaczy, że najwyższa śmiertelność zaznacza się w rodzinach o najniższym poziomie ekonomicznym (Mayer i Marks, 1954). Odżywianie się Tnatek w rodzinach biednych jest bardzo złe, a to przyczynia się do większej śmiertelności noworodków (Ellis i inni, 1941: Burkę i inni, 1943, 1949). Wyższa waga urodzeniowa dziecka i dłużej trwająca ciąż a przyczyniają się do zmniejszenia śmiertelności w fazie neonatalnej (Gibson i McKown, 1952a). Śmiertelność noworodków wzrasta również w zależności od kolejnego porodu (Gibson i McKown, 1952) i jest większa wśród kolorowych niż wśród białych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>