Okres krytyczny dla dziecka

Jak szybko i z jakim powodzeniem noworodek dokonuje tych czterech przystosowań zależy od doznań w czasie przebiegu porodu, od długości trwania komplikacji porodowych, od środowiska płodowego, w jakim przebywał płód, szczególnie w ostatnich kilku miesiącach ciąży. Dzieci urodzone w sposób naturalny lub ża pomocą cesarskiego cięcia przeważnie znacznie szybciej przystosowują się do nowego środowiska niż dzieci, których przyjście na świat połączone było z wysiłkiem, trwało długo i odbyło się przy zastosowaniu kleszczy.

Środowisko płodowe odgrywa również ważną rolę w szybkim przystosowaniu się do życia. Intensywne i długotrwające zaburzenia nerwowe i emocjonalne matki w ostatnich miesiącach ciąży powodują nadmierną aktywność płodu. Aktywność ta przeciąga się na okres po urodzeniu i przejawia się w różnych funkcjach ciała, jak: trudności przy karmieniu, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, niespokojny sen, nadmierna aktywność i ogólne podniecenie (Sontag, 1941, 1946: Thompson, 1942: Dunbar, 1944: Fries, 1944). Opisując skutki nieodpowiednich stanów środowiska płodowego Sontag (1946) wykazał, że „…u noworodka poziom aktywności mięśni, jak również poziom niektórych funkcji fizjologicznych, jest wysoki. Noworodek przejawia wzmożoną czynność wydalni- czą oraz większe zmiany w rytmie bicia serca. Tego rodzaju zaburzenia funkcji somatycznych mogą przejawiać się w gwałtownym biciu serca. To, że dzieci nie chcą przyjmować pokarmu, wymiotują lub usuwają pokarm w postaci białych grudek przypominających ścięty twaróg, często wiąże się z zaburzeniami wywołanymi środowiskiem płodowym”.

Okres krytyczny. Ze względu na to, że sam poród jest pewnego rodzaju próbą wytrzymałości zarówno dla dziecka, jak i dla matki, oraz ze względu na trudności w przystosowaniu się do nowego środowiska po urodzeniu, nie wszystkie noworodki są zdolne do przetrzymania tego okresu. Mimo że procent martwych urodzeń i śmiertelności noworodków bezpośrednio po urodzeniu i w okresie przystosowywania się do środowiska zmniejszył się na skutek ulepszenia metod leczenia w okresie ciąży, w momencie urodzin i po urodzeniu, to jednak śmiertelność noworodków jest zbyt wysoka. Świadczy to o tym, że okres noworodka jest trudny do przetrwania. Urzędowe statystyki wszystkich stanów Ameryki Północnej ujawniły, że na każdych 1000 noworodków 31,8% umiera w pierwszym roku życia, z tego 78% umiera w fazie neonatalnej (Fédéral Security, Agency Report, 1950).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>