OKRES NOWORODKA

Zgodnie z normami medycznymi, okres noworodka obejmuje czas od urodzenia do końca drugiego tygodnia życia, to jest do czasu, kiedy pępek zostaje zaleczony. Ogólnie okres noworodka dzieli się na dwie fazy: fazę porodową i fazę neonatalną. Faza porodo- w a obejmuje pierwszych 15 do 30 minut życia, włączając w to czas porodu i czas bezpośrednio po porodzie. W tym czasie noworodek przestaje być pasożytem, a po odcięciu pępowiny po raz pierwszy staje się oddzielną, wyraźnie niezależną jednostką. Faza neonatalna obejmuje pozostały czas okresu noworodka,, który polega na przystosowaniu się do życia wolnego od ochrony, jaką stanowiło wnętrze macicy (wyraz necnate, pochodzi od słowa greckiego neos, co oznacza „nowy”, i od łacińskiego czasownika nasco, co oznacza „narodzić się”). Zanim omówimy najważniejsze właściwości noworodka, musimy stwierdzić, że u różnych noworodków stan rozwoju organizmu w momencie rodzenia się różni się bardzo. Największe różnice wykryto w przypadkach nienormalnych i przedwczesnych porodów. Po urodzeniu się wiele noworodków wykazuje zdolności, które u innych rozwiną się dopiero po kilku tygodniach łub miesiącach. Z tej właśnie przyczyny może być usprawiedliwione twierdzenie, że przyjście dziecka na świat nie oznacza jednakowego punktu wyjściowego dla rozwoju każdej istoty ludzkiej. Należy przypuszczać, że przedwcześnie urodzony noworodek, który jest mniejszy od normalnie urodzonego lub przenoszonego, wykazuje rozwój umysłowy także poniżej przeciętnego. Z tego też względu opis noworodka przedstawiony w tym rozdziale będzie dotyczył tylko normalnego noworodka, to znaczy takiego, którego rozwój płodowy trwał przez 10 miesięcy księżycowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>