OKRESY ROZWOJOWE CZ. II

Okres płodowy. Okres ten rozpoczyna się od poczęcia, kiedy jajo żeńskie zostaje’ zapłodnione przez plemnik męski, aż do czasu narodzin, a więc trwa w przybliżeniu dziewięć miesięcy kalendarzowych albo 280 dni. Chociaż okres płodowy jest krótki, to płód w tym okresie rozwija się nadzwyczaj szybko. Płód rozwija się z organizmu mikroskopijnie małego do organizmu ważącego 3-4 kg i mającego w przybliżeniu 50 cm długości. Jest to więc bez wątpienia szybki okres rozwoju człowieka. Zasadniczy rozwój, który dokonuje się w tym czasie, jest w istocie fizjologiczny i obejmuje rozwój wszystkich struktur ciała.

Noworodek. Okres ten rozpoczyna się od momentu urodzenia się dziecka i obejmuje od 10 do 14 dni jego życia. Jest to tak zwany okres noworodka. Okres ten charakteryzuje tak zwane plateau, to jest pewny zastój w rozwoju organizmu. Pojawia się on w tym czasie, kiedy następuje całkowite przystosowywanie się organizmu do nowego środowiska, to jest do warunków znajdujących się na zewnątrz organizmu matki. W ten sposób noworodek uczy się być samozależnym. W tym czasie wzrost większej części organizmu jest chwilowo zahamowany. Będzie on wznowiony wtedy, kiedy noworodek przystosuje się do nowego środowiska.

Niemowlęctwo. Trzecim okresem rozwojowym w życiu dziecka jest niemowlęctwo, które obejmuje okres od dwóch tygodni do dwóch lat życia w przybliżeniu. Jest to okres bezradności, ponieważ dziecko z konieczności jest uzależnione w każdej swojej potrzebie od innych osób. Stopniowo, poprzez kontrolę swoich mięśni, zaczyna jeść, chodzić, ubierać się, mówić i bawić. W ten sposób niemowlę staje się coraz bardziej niezależne. Temu samozaufaniu towarzyszy postawa niezależności, która sprawia, że oburza się ono, gdy traktuje się je jako małe „bobo”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>