Okresy szczególnej podatności na choroby

Dobry stan zdrowia. Dobry stan zdrowia dziecka przejawia się nie tylko w jego wyglądzie, ale także w jego żywszym i różnorodniejszym zachowaniu. Natomiast zły stan zdrowia dzieci odbija się na ich wyglądzie, powoduje brak energii, zmniejsza aktywność oraz napięcia emocjonalne. Dziecko zdrowe odznacza się następującymi właściwościami: błony śluzowate (a szczególnie wargi) są zdecydowanie różowe. Na twarzy widać zadowolenie. Dziecko takie jest radosne, uśmiechnięte, oczy są jasne i łatwo reagujące. Skóra jest gładka i elastyczna. Ciało dziecka jest zaokrąglone na skutek dostatecznej ilości podściółki tłuszczowej, mięśnie są dobrze uformowane i dobrze napięte. Dziecko ma dobrą postawę i zachowuje równowagę ciała. Postawa ciała jest prosta i pełna wdzięku. Poszczególne mięśnie są dobrze napięte, kręgosłup prosty, ramiona nie opadają, luki nóg są prawidłowo wykształcone, ruchy poszczególnych członków ciała oraz całego ciała w chodzeniu, jak i w biegu są elastyczne, żywe, równe (Capon, 1945).

Okresy szczególnej podatności na choroby. Są pewne okresy w rozwoju dziecka, w których wykazuje ono dobry stan zdrowia, ale są okresy, w których także choruje. W okresie niemowlęctwa choroby są częste i w wyniku przynoszą fatalne następstwa, wrażliwość na choroby jest bardzo wyraźna między trzecim a ósmym rokiem życia. Jeżeli nie nastąpiło całkowite odizolowanie chorych dzieci, to pozostałe muszą wówczas przejść przez kwarantannę zabezpieczającą przed takimi chorobami, jak: świnka, odra i wietrzna ospa. Normalnie dzieci chorują najmniej w wieku od sześciu lub ośmiu lat życia do okresu pubertalnego. Siła fizyczna i wytrwałość wystarczają chłopcu czy dziewczynie do wzięcia czynnego udziału w zabawie trwającej kilka godzin, bez jakiegokolwiek zmęczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>