Padaczka (epilepsja)

U małego dziecka w wieku od roku do 5 lat, najczęstszą przyczyną jest nagłe podniesienie się temperatury ciała w początkowej fazie przeziębienia, anginy czy grypy. Ten nagły skok temperatury wydaje się podrażniać system nerwowy. Niemało dzieci w tym wieku ma dreszcze towarzyszące nagłemu wystąpieniu gorączki, choć nie dochodzi do drgawek. A więc, gdy u dziecka około 2 czy 3 roku życia wystąpią drgawki z jednoczesnym dużym skokiem temperatury, nie oznacza to jeszcze, że dziecko jest bardzo ciężko chore lub że drgawki będą się odtąd powtarzać przy innych okazjach. Zawsze jednak drgawki, nawet te towarzyszące wysokiej gorączce, powinny być ocenione przez lekarza. Drugiego dnia (i następnych) utrzymywania się wysokiej temperatury drgawki właściwie się nie zdarzają.

Padaczka (epilepsja) to nazwa określająca drgawki powtarzające się u starszego dziecka, bez towarzyszącej gorączki czy infekcji. Prawdziwa ich przyczyna nie jest znana. Rozróżniamy dwie postacie padaczki. W padaczce „grand mai”, czyli dużych napadach padaczkowych, chory całkowicie traci przytomność i ma drgawki. W padaczce „petit mai”, czyli napadach małych, atak jest tak krótki, że dziecko nie pada na ziemię i właściwie nie traci nad sobą kontroli, a tylko na moment zastyga w bezruchu i patrzy nieprzytomnie.

Każdy przypadek padaczki powinien być przebadany przez lekarza specjalistę. Chociaż padaczka jest stanem przewlekłym, istnieje wiele leków, które mogą zredukować częstość napadów bądź je całkowicie opanować. Istnieją także inne przyczyny drgawek, mniej częste jednak od wspomnianych w niniejszym rozdziale.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>