Poglądy Feldmana – kontynuacja

Co więcej, w prawidłowo przebiegającym rozwoju pojawiają się okresy, które charakteryzuje równowaga dziecka, i inne okresy, w których równowaga dziecka jest zachwiana. W okresie równowagi dziecko przystosowuje się dobrze do środowiska i łatwo z nim współżyje. W okresie braku równowagi przystosowywanie się dziecka jest przerywane czynnikami tkwiącymi w samym dziecku, jak również czynnikami środowiskowymi, a w wyniku działania tych czynników współżycie z dzieckiem jest trudne. W tym samym czasie pojawiają się napięcia emocjonalne, niezdecydowanie, niepewność itp. problemy zachowania się. Według poglądu Gesella (1941), tego rodzaju okresy równowagi i nierównowagi zmieniają się zgodnie z zasadą wzajemnych oddziaływań neuromotorycznych. W okresie braku równowagi zachowanie dziecka stwarza problemy. Tak zwane trudności związane z zachowaniem się nie są odchyleniami indywidualnymi, lecz są charakterystyczne dla danego wieku. Z tego też względu dają się one przepowiedzieć.

czytaj więcej

PROPORCJE FIZYCZNE CZ. II

Proporcje głowy. Po urodzeniu głowa rośnie proporcjonalnie wolniej niż inne części ciała, gdyż tempo jej wzrostu może być mniejsze, aby mogła osiągnąć dojrzałą wielkość. Po urodzeniu długość głowy wynosi około 22% całej długości ciała w odpowiednim czasie. Gdyby te proporcje nie różniły się, wówczas długość głowy dojrzałego mężczyzny, mającego 180 cm wysokości, wynosiłaby około 40 cm, zamiast przeciętnie 20 lub 22,5 cm, tworząc w ten sposób prawdziwe monstrum. Od urodzenia do dojrzałości długość głowy podwaja się, natomiast wysokość wzrasta 3% raza w porównaniu z wysokością dziecka po urodzeniu. Boyd (1935) stwierdził, że powierzchnia głowy wynosi w przybliżeniu 21% ogólnej powierzchni ciała zaraz po urodzeniu, 13% w piątym roku życia, 10% w dwunastym roku i 8% w osiemnastym roku życia (Boyd, 1935). W dziesiątym roku życia głowa wynosi 95″/o wielkości głowy dorosłego, a w piętnastym roku życia 98% (Davenport( 1940).

czytaj więcej

Faza jajowa – kontynuacja

Kiedy jajo osiągnie macicę, pozostaje ono nieprzymocowane przez kilka dni. Wtedy jedynym źródłem pożywienia jaja jest mała ilość zawartego w nim żółtka. Normalnie wystarcza to do utrzymania jaja przy życiu do czasu, zanim nie przymocuje się ono do ścianki macicy i nie stanie się pasożytem, pobierającym pożywienie z organizmu matki. W chwili gdy jajo zatrzymuje się w wewnętrznych ściankach macicy, wówczas poprzez własne wypustki łączy się z naczyniami krwionośnymi matki zdobywając w ten sposób nowe źródło pożywienia (Potter, 1955). Proces ten nazywa się przymocowaniem i pojawia się około 10 dnia po zapłodnieniu.

czytaj więcej

EMOCJE NOWORODKA

Badań eksperymentalnych nad emocją noworodka jest niewiele, jednakże zakres tych badań jest obszerny. Opierając się na teorii Watsona (1925, 1925a), stwierdzającej, że bezpośrednio po urodzeniu lub wkrótce po urodzeniu zaznaczają się tylko trzy wyraźne reakcje, które mogą być wywołane specjalnymi bodźcami, przeprowadzono wiele badań w celu określenia, czy noworodek jest zdolny do objawów emocjonalnych, takich jak złość, strach i miłość, opisanych przez Watsona. Badania te ujawniły, że zachowanie się noworodka charakteryzuje ogólna aktyw- wywołać frustracje, które wskazują na to, że powstały one pod wpływem reakcji warunkowych (Marquis, 1941, 1943).

czytaj więcej

Ukąszenie przez owady

Ślady po ukąszeniach wyglądają bardzo różnie, od pokaźnego obrzęku, wielkości dużej monety, po zwykły ślad po ukłuciu bez obrzęku z widoczną tylko odrobiną zasychającej krwi. Ale są dwie charakterystyczne cechy większości śladów po ukąszeniach. W środku, w miejscach gdzie weszło żądło, jest widoczna malutka dziurka lub wystający punkcik. Ukąszenia są w większości przypadków umiejscowione na odkrytych fragmentach skóry.

czytaj więcej

Infekcje układu moczowego

Infekcje układu moczowego (ropomocz, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego). Infekcje nerek i pęcherza moczowego mogą dawać początek gwałtownie przebiegającej chorobie z wysoką, skaczącą gorączką. Ale bywa i tak, że infekcja zostaje wykryta tylko przez przypadek dzięki analizie moczu zrobionej w ramach okresowych badań wykonywanych wśród zdrowych dzieci. Starsze dziecko może skarżyć się na częste oddawanie moczu z towarzyszącym uczuciem pieczenia, ale na ogół nie ma przy tym innych objawów, które by wskazywały na zmiany w układzie moczowym. Tego typu infekcje częstsze są u dziewczynek, i to w pierwszych 2 latach życia. Szybkie leczenie jest konieczne i zwykle jest skuteczne.

czytaj więcej

WCZESNE SYSTEMATYCZNE BADANIA NAD DZIECKIEM CZ. II

W osiemnastym wieku przejawiły się dwa określone kierunki badań nad dzieckiem. Pierwszy z nich obejmował filozoficzne studia nad wychowaniem, w których dziecko traktowano tylko w sposób pośredni.

czytaj więcej

Faza zarodkowa

Faza rozwoju ząrodka obejmuje okres od końca drugiego miesiąca do momentu narodzin, które normalnie pojawiają się przy końcu dziesiątego miesiąca księżycowego. W tym okresie następuje głównie rozwój tych części ciała, które zostały uformowane w fazie embrionalnej, natomiast nie pojawiają się nowe części organizmu.

czytaj więcej

Okresy szczególnej podatności na choroby

Dobry stan zdrowia. Dobry stan zdrowia dziecka przejawia się nie tylko w jego wyglądzie, ale także w jego żywszym i różnorodniejszym zachowaniu. Natomiast zły stan zdrowia dzieci odbija się na ich wyglądzie, powoduje brak energii, zmniejsza aktywność oraz napięcia emocjonalne. Dziecko zdrowe odznacza się następującymi właściwościami: błony śluzowate (a szczególnie wargi) są zdecydowanie różowe. Na twarzy widać zadowolenie. Dziecko takie jest radosne, uśmiechnięte, oczy są jasne i łatwo reagujące. Skóra jest gładka i elastyczna. Ciało dziecka jest zaokrąglone na skutek dostatecznej ilości podściółki tłuszczowej, mięśnie są dobrze uformowane i dobrze napięte. Dziecko ma dobrą postawę i zachowuje równowagę ciała. Postawa ciała jest prosta i pełna wdzięku. Poszczególne mięśnie są dobrze napięte, kręgosłup prosty, ramiona nie opadają, luki nóg są prawidłowo wykształcone, ruchy poszczególnych członków ciała oraz całego ciała w chodzeniu, jak i w biegu są elastyczne, żywe, równe (Capon, 1945).

czytaj więcej

Proporcje tułowia – kontynuacja

Proporcje rąk i nóg. Zmiany w proporcjach ciała powodują, że ciało staje się mniej podobne do małpiego i zaczyna bardziej przypominać człowieka. Jest to związane ze wzrostem długości nóg. Przy urodzeniu nogi niemowlęcia są nieproporcjonalnie zbyt krótkie, ręce zbyt długie, a dłonie i stopy zbyt małe. Z tego też względu wzrost musi się odbywać w różnym tempie, dzięki czemu dorosły człowiek uzyskuje dojrzałe i proporcjonalnie uformowane ciało. Od urodzenia do dwóch lat życia długość ramion i rąk wzrasta od 60 do 75%, W ósmym roku życia ramiona są blisko o 50% dłuższe niż w okresie drugiego roku życia. W tym czasie są one bardzo cienkie przy mało widocznym rozwoju muskulatury. To powoduje, że mięśnie dziecka mają kształt wrzecionowaty, tak charakterystyczny dla tego wieku (Meredith i Culp, 1951). Wraz ze wzrostem wieku prawe ramię staje się dłuższe niż lewe, szczególnie u dzieci praworęcznych (Vandusen, 1939). Od ósmego do szesnastego, osiemnastego roku życia wzrost długości ramion obniża się, natomiast rozwija się ich kształt dzięki wzrostowi muskulatury.

czytaj więcej

Rozwój płodu – kontynuacja

Dopiero w siedemnastym wieku uznano udział kobiety w dopełnianiu nasienia męskiego. W tym czasie lekarz holenderski De Graaf wysunął myśl, że organ kobiety wTytwarza jajo. W kilka lat później, holenderski optyk van Leeuwenhoek doniósi, że w nasieniu męskim wykryte zostały małe zwierzątka albo to, co obecnie nazywa się komórkami zarodkowymi, które, jak twierdził dalej, były męskim wkładem w poczęcie nowej istoty ludzkiej. W ciągu dziewiętnastego wieku badacze naukowi stwierdzili, że połączenie jaja z męską komórką jest istotne dla tworzenia nowej istoty. Począwszy od tego odkrycia pojawiły się żywe zainteresowania embriologią, w wyniku czego nasza wiedza o rozwoju płodu jest nie tylko obszerna, ale bardziej dokładna niż wiedza dotycząca każdej następnej fazy rozwojowej.

czytaj więcej