Płeć upragniona

Nie biorąc pod uwagą tego. w jaki sposób rozwijają sią, posiadają one albo dwie dziewczynki te same geny i dlatego też są albo różnej pici zawsze tej samej ptci – dwóch chłopców albo dwie dziewczynki iecznym roazinami cimeryKansKiini i niemiecKimi ujawmiy, ze uu uzu roku w rodzinach wielodzietnych i małodzietnych zaznacza sią przewaga 120 do 125 dzieci pici mąskiej na 100 jednostek pici żeńskiej (Bernstein, 1948: Scheinfeld, 1950).

Płeć upragniona. Ponieważ wszystkie dane wskazują na to, że pleć mającego narodzić się dziecka jest sprawą czystego przypadku, nad którą nikt nie może mieć żadnej kontroli, dlatego też rodzice nie powinni przekładać jednej płci nad drugą. Powinni oni być szczęśliwi, że dziecko jest normalne i zdrowe nie zwracając uwagi na jego pleć. Jednakże w wielu rodzinach tak nie jest. Badania nad wyborem jednej płci nad drugą ujawniły, że wybór potomstwa pici męskiej przeważa jeszcze nad płcią żeńską.

Kiedy zapytywano rodziców oczekujących dziecka, czy chcą mieć chłopca czy dziewczynkę, zauważono, że odpowiedź zależała całkowicie od pici starszego dziecka lub starszych dzieci w rodzinie. Jeżeli wszystkie lub większość dzieci była jednej płci, wówczas 90°/o pytanych rodziców życzyło sobie mieć dziecko płci odmiennej (Dahlberg, 1948). W innych badaniach przeprowadzonych wśród studentów kolegiów, których pytano o to, jakiej płci potomstwo chcieliby mieć, stwierdzono, że dziecko płci męskiej było znacznie częściej pożądane. Jeżeli w rodzinie było tylko jedno dziecko, to 92°/o mężczyzn i Ge1/» kobiet życzyło sobie mieć potomka płci męskiej, 34% kobiet i mężczyzn wypowiedziało się, że gdyby miała narodzić się im większość dzieci tej samej płci, to woleliby mieć chłopców, w przeciwieństwie do 6% rodziców, którzy chcieliby mieć dzieci płci żeńskiej. Większość grupy, to jest 55% chciałaby mieć wśród swojego potomstwa równą liczbę płci żeńskiej i męskiej. (Dinitz i inni, 1954). W jakim stopniu pożądanie dzieci danej płci może wpłynąć na postawę rodziców oraz, jak to może się odbić na stosunku do dzieci omówimy w podrozdziale, w którym przedstawiony jest stosunek rodziców do dziecka ze względu na ich nastawienie do danej płci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>