POCZĄTEK ŻYCIA CZ. II

Mimo iż nie zostało to jeszcze dokładnie zbadane, panuje jednak ogólne przekonanie, że dwa jajniki zmieniają się w funkcjach w ten sposób, że jeden jajnik wytwarza jajo w jednym miesiącu, a drugi w następnym miesiącu.

Po uwolnieniu się z torebki jajnika, jajo przedostaje się do jajowodu, gdzie posuwa się wzdłuż przewodu. Dokonuje się to za pomocą takich czynników, jak: płyn złożony z estrogenu dostarczonego z torebki jajowej i śluz uzyskany z warstwy wyściełającej przewód, rzęski albo włoski, które wyściełają przewód, oraz za pomocą siły rytmicznych skurczów mięśni ścian przewodu jajowego. Dzięki połączonemu wysiłkowi tych trzech czynników dojrzałe jajo posuwa się wzdłuż przewodu do macicy, która jest połączona z dolnym końcem przewodu jajowego (Ratcliff, 1950: Thoms, 1954: Davis, 1955).

Trudno jest ustalić, kiedy pojawia się owulacja w okresie menstrualnym oraz, jak długo jajo pozostaje w przewodzie jajowym, ponieważ istnieją duże różnice w czasie, w którym występuje miesiączka nie tylko u różnych kobiet, ale nawet u tej samej kobiety. Przeciętnie owulacja pojawia się w 11 do 18 dni po rozpoczęciu menstruacji, z odchyleniami od 5 do 23 dni począwszy od pierwszego dnia menstruacji. U tej samej kobiety w normalnym przebiegu miesiączkowania, wahania w cyklu od 5 do 16 dni nie są wyjątkiem (Altmann i inni, 1941). Z chwilą gdy jajo przedostanie się do jajowodu, posuwa się szybko w dół w kierunku macicy. Pomiędzy jednym a drugim cyklem menstrualnym są jednak wyraźne indywidualne różnice u różnych kobiet i u tej samej kobiety. To samo odnosi się do czasu pozostawania jaja w przewodzie. Określono, że jajo potrzebuje od 2 do 7 dni na przejście przez jajowód i zatrzymanie się w macicy, a przeciętnie 3 dni (Ratcliff, 1950: Thoms, 1954: Davis, 1955).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>