POCZĄTEK ŻYCIA

Aby wytworzyć pełny obraz rozwoju człowieka, należy dobrze zrozumieć, jaki jest początek życia i jakie są jego źródła. Pierwsze okresy rozwoju oraz przybliżony czas, w jakim one się pojawiają, są następujące:

Owulacja jest to proces dojrzewania i wydalania z jajnika dojrzałego jaja podczas każdego okresu menstruacji. Jajnik jest zbudowany z dużej liczby torebek zawierających jaja, które, gdy dojrzeją, będą mogły być zapłodnione przez męskie komórki płciowe. Zbadano, że po urodzeniu noworodek płci żeńskiej posiada około 200 000 000 jaj. Wiele z nich ginie w okresie dziecięcym, a pozostanie około 30 000 w okresie, gdy organizm osiągnie pełną dojrzałość seksualną. Z tej liczby pozostanie w przybliżeniu około 400 dojrzałych jaj pomiędzy początkiem okresu dojrzewania, to jest pomiędzy trzynastym i piętnastym rokiem życia a początkiem okresu menopauzy, to jest około 40 roku życia. Na ogół uważa się, chociaż jeszcze tego dokładnie nie udowodniono, że jaja, które dojrzewają w okresie menstrualnym kobiet, to nie są te, które istniały już w okresie dziecięcym w stanie niedojrzałym, ale są to nowoutworzone jaja, istniejące zaledwie kilka tygodni (Thoms, 1954).

W każdym okresie menstrualnym, trwającym około 28 dni, jedna z torebek pęcznieje, zostaje wypchnięta na powierzchnię jajnika, pęka i wyrzuca małe, dojrzałe jajo. Dokonuje się to na skutek działania hormonu wydzielanego przez przysadkę mózgową, gruczoł znajdujący się u podstawy mózgu. Powiększanie się torebki jajowej nie jest wynikiem powiększania się dojrzewającego jaja, ale wynikiem rozwoju hormonu estrogenu, który odgrywa ważną rolę w reprodukowaniu jaja. Kiedy wydzieli się odpowiednia ilość estrogenu, wówczas torebka pęka i estrogen wraz z dojrzałym jajem uwalnia się (Ratcliff, 1950: Thoms, 1954: Davis, 1955p Potter, 1955).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>