PORODY WIELOKROTNE CZ. II

Bliźnięta nieidentyczne. U kobiety normalnie dojrzewa jedno jajo i dlatego rozwija się tylko jedno dziecko. Czasami mogą rozwinąć się jednocześnie dwa jaja lub więcej i mogą one być zapłodnione w tym samym czasie. Osoby, które rozwijają się z tych dwóch jaj, są określane jako bliźnięta braterskie, dwujajowe lub nieidentyczne. Określenie „nieidentyczne” sugeruje brak podobieństwa w fizycznym i umysłowym rozwoju bliźniąt. Pojawianie się bliźniąt dwujajowych tłumaczy się tym, że kiedy chromosomy dwóch jaj dzielą się, wówczas łączą się one w grupy chromosomów, które nie są takie same dla obu jaj. Jedno jajo może otrzymać przewagę chromosomów od dziadka, a drugie od babki. Dla uzupełnienia należy dodać, że oba jaja są zapłodnione przez oddzielne plemniki, każde z nich ze swoim własnym doborem chromosomów. W rezultacie powstałe pokolenia nie są tak dalece podobne w wielu cechach, jak to przejawia się u zwykłych braci lub sióstr. Bliźnięta nieidentyczne mogą być tej samej płci albo odmiennej. W okresie przedporodowym tworzą się dwa różne łożyska i każde jajo posiada własne środowisko przedporodowe. Bliźnięta nieidentyczne nie są właściwie bliźniętami, ale raczej dwoma jednoczesnymi ciążami.

Właściwości bliźniąt. Przeprowadzono wiele badań nad bliźniętami identycznymi i nieidentycznymi w celu określenia ich podobieństwa fizycznego i umysłowego 01‘az wykazania, w jakim stopniu różnią się one od zwykłego rodzeństwa i jak długo zachodzi podobieństwo w tych przypadkach, kiedy pojawiają się zmiany środowiska w późniejszym okresie ich życia. Ogólnie badania ujawniły, że bliźnięta częściej ulegają poronieniom, rodzą się przedwcześnie albo częściej doznają uszkodzeń w czasie procesu porodu, jak również częściej rodzą się jako martwe w porównaniu z noworodkami pojedynczymi (Newman, 1940: Gesełl, 1954: Jones, 1954). Przeciętnie te niemowlęta, które zostaną utrzymane przy życiu, są nieznacznie cofnięte w rozwoju umysłowym i fizycznym w porównaniu z dziećmi pojedynczo urodzonymi (Newman, 1940: Jones, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>