Powikłania w czasie ciąży

Faza embrionalna jest ważną fazą w rozwoju płodu nie tylko ze względu na tworzące się w tym czasie wszystkie podstawowe organy ciała oraz dodatkowe narządy, służące do ochrony organizmu i dostarczania pożywienia do czasu urodzenia, ale także ze względu na pewne komplikacje, które decydują o przyszłości embrionu. Spośród tych komplikacji dwie są najpoważniejsze: poronienia i zniekształcenia.

Poronienie może być wywołane samoistnie poprzez czynniki naturalne, w odróżnieniu od poronienia sztucznego, które jest wywołane za pomocą narzędzi stosowanych czy to nieprawnie czy też w celach terapeutycznych (Guttmacher, 1955). Stwierdzono, że w przybliżeniu jedno jajo na trzy zapłodnione nie utrzymuje się już przy życiu do czasu urodzenia i że najbardziej krytycznym okresem, w którym może nastąpić poronienie, jest drugi i trzeci miesiąc po zapłodnieniu. Poronienia w czwartym miesiącu ciąży zdarzają się w 72‘7o wszystkich przypadków poronień (Ratcliff, 1950: Guttmacher, 1955).

Jest wiele laickich przekonań, wyjaśniających powody przerwania ciąży, które rzadko zgadzają się z wiedzą lekarską. Według tych laickich wyjaśnień, poronienia wynikają z fizycznych wstrząsów, upadku, podniecenia, palenia, picia albo nieodpowiedniego stosunku matki do rozwijającego się płodu. Inne przesądy głoszą, że kobieta, która już raz poroniła, nie jest zdolna do donoszenia następnej ciąży. Aby pocieszyć rodziców po stracie poronionego dziecka, życzliwi wyjaśniają, że to jest „szczęście w nieszczęściu”, gdyż jest to samoobrona natury przed rozwojem zdeformowanej komórki i wydaniem na świat patologicznego pod względem umysłowym i fizycznym osobnika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>