Powszechne choroby w okresie dziecięcym

Bayer i Snyder (1950) twierdzą, że w każdym okresie w dziecięctwie dziecko jest specjalnie uczulone na choroby, które jednak nie przyniosą poważnych następstw, jeżeli jest ono otoczone normalną opieką. Tylko nieduży procent dzieci ulega ciągłym chorobom. Mimo że w medycynie zastosowano wiele współczesnych metod immunizacji, środków profilaktycznych w postaci szczepionek, które znacznie obniżyły śmiertelność niemowląt i dzieci, to jednak liczba zgonów wśród dzieci jest jeszcze duża, szczególnie w pierwszym roku życia (Cooke, i’948). Najczęstsze są zgony niemowląt kończących pierwszy rok życia. Choroby dróg oddechowych powodują często śmiertelność w pierwszym roku życia, chociaż zachodzą okresowe przesilenia w tych chorobach. Inną przyczyną częstej śmiertelności niemowląt są choroby jelitowo-żołądkowe (Norval i Kennedy, 1949). Natomiast częstą przyczyną śmiertelności dzieci w wieku szkolnym są choroby naczyniowo-sercowe i rak oraz wszystkie choroby infekcyjno-wirusowe, jak: koklusz, odra, grypa, dyfteryt i polio (Kahn, 1951).

Powszechne choroby w okresie dziecięcym. Wprawdzie dzieci mogą nabawić się każdej choroby, jednakże są pewne choroby, które można uważać za „typowe”, ponieważ prawie wszystkie dzieci zapadają na te choroby w pewnym wieku. Na rys. 23 są przedstawione graficznie naj- bardziej znane choroby występujące w różnych okresach rozwoju. Grypa i infekcja górnych dróg oddechowych są powszechnymi chorobami w różnych okresach życia.

Takie udzielające się choroby, jak ospa i odra są najpowszechniejszymi chorobami dzieci w wieku szkolnym, podczas gdy zaburzenia jeli- towo-żołądkowe i alergie występują szczególnie często w okresie niemowlęcym i adolescencji (Bayer i Snyder, 1950). Alergie, takie jak wysypka po spożyciu mleka, pokrzywka i astma pojawiają się w każdym wieku i niewiele dzieci może się od nich uchronić (Bayley, 1940). Gruźlica i choroby serca, reumatyzm i rak są mniej powszechne u dzieci, jednakże częstsze niż się powszechnie przypuszcza (Garrison, 1952).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>