Pozycja dziecka w rodzinie

Kultura. W celu ustalenia, w jakim stopniu kultura wpływa na rozwój małego dziecka, Dennis (1939, 1940) badał grupę niemowląt Indian szczepu Hopi. Wykazał on, że mimo różnic zachodzących między ich kulturą a kulturą, w jakiej wychowują się niemowlęta amerykańskie, niemowlęta szczepu Hopi wykazały takie same społeczne i motoryczne reakcje jak niemowlęta amerykańskie. Pozytywne reakcje społeczne pojawiły się u dzieci w tym samym wieku życia w obu kulturach. Nieśmiałość i strach przed osobami obcymi wykazywały w tym samym wieku niemowlęta obu kultur. Inne reakcje, porównywane w ten sam sposób, były podobne.

Porównanie materiału zebranego z 40 biografii białych niemowląt (Dennis i Dennis, 1937) wykazało, że każda reakcja białych niemowląt była również zaobserwowana wśród niemowląt indyjskich oraz że wśród tych ostatnich nie było takiej reakcji, której nie można byłoby zaobserwować wśród białych niemowląt. Dennis wyprowadza ze swoich badań następujący wniosek: „…Obecne dowody wykazują jasno, że ogólny obraz niemowlęctwa w dwóch kulturach jest taki sam, mimo rozbieżnych zwyczajów dotyczących wychowania dziecka. Potwierdzają one pogląd, że charakterystyczne właściwości niemowlęctwa są powszechne i że kultura tylko przesłania lub zmienia bardziej zasadnicze podłoże zachowania się”.

Pozycja dziecka w rodzinie. Pozycja dziecka w rodzinie, która wpływa na jego rozwój, jest bardziej uzależniona od czynników środowiskowych niż wrodzonych. Drugie, trzecie lub czwarte dziecko w rodzinie rozwija się ogólnie lepiej niż pierwsze nie ze względu na jakieś wyraźne różnice intelektualne, lecz raczej ze względu na fakt, że młodsze dzieci uczą się szybciej przez naśladowanie starszych braci lub sióstr. Natomiast najmłodsze dziecko w rodzinie, szczególnie jeżeli jest zbyt duża różnica wieku, może rozwijać się wolniej z tej przyczyny, że traktuje się je przez dłuższy okres czasu jako niemowlę oraz stwarza się za mało bodźców do rozwoju jego późniejszych zdolności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>