Pożywienie, uszkodzenia i choroby

Nadmierna czynność grasicy (umiejscowionej w klatce piersiowej) albo zbyt aktywna czynność przysadki mózgowej (umiejscowionej w okolicach międzymózgowia) obniża normalny rozwój i powoduje, że dziecko pod względem fizycznym i umysłowym zachowuje się zbyt długo w sposób dziecinny. Niedoczynność gruczołów seksualnych opóźnia początek dojrzewania seksualnego, podczas gdy nadmierna czynność doprowadza do przedwczesnego rozwoju seksualnego. Wyjątkowa przypadki nadczynności gonad są znane jako puberty praecox albo jako wczesna dojrzałość seksualna, która może pojawić się u dziecka nawet pomiędzy trzecim a czwartym rokiem życia.

Pożywienie. W każdym wieku, a zwłaszcza we wczesnych latach życia, pożywienie odgrywa bardzo ważną rolę w normalnym rozwoju dziecka. Ważna jest nie tylko ilość spożytego pożywienia, ale także zawartość witamin, co jest może bardziej istotne niż ilość. Złe zęby, krzywica, choroby skóry i różnorodne inne zakłócenia w organizmie mogą wynikać bezpośrednio z niewłaściwej diety w okresie niemowlęctwa i wczesnego dziecięctwa. Zaznaczający się obecnie wzrost wysokości dzieci, szczególnie w lepiej sytuowanych warstwach społecznych, jest częściowo wynikiem lepszego odżywiania we wczesnych latach życia dziecka.

Świeże powietrze i słońce. Na wzrost organizmu, ogólny stan zdrowia i dojrzałość dziecka wywierają wpływ także powietrze i słońce, które specjalnie oddziałują we wczesnych latach życia dziecka. Wpływ ten jest widoczny, gdy porówna się dzieci wychowywane w dobrych i złych warunkach. To, czy czynniki te wpływają także na rozwój umysłowy, jest jeszcze sprawą do dyskusji.

Uszkodzenia i choroby. Każde uszkodzenie organizmu dziecka, jak na przykład uszkodzenie głowy, działanie jadowitych trucizn, różne choroby i narkotyki, bakteriologiczne trucizny wytworzone przez chore migdałki, adenoidy i dur brzuszny opóźniają rozwój dziecka w pewnym stopniu. Jeśli te wpływy nie zaznaczają się zbyt silnie, to odbijają się prawie wyłącznie na rozwoju fizycznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>