PROPORCJE FIZYCZNE CZ. II

Proporcje głowy. Po urodzeniu głowa rośnie proporcjonalnie wolniej niż inne części ciała, gdyż tempo jej wzrostu może być mniejsze, aby mogła osiągnąć dojrzałą wielkość. Po urodzeniu długość głowy wynosi około 22% całej długości ciała w odpowiednim czasie. Gdyby te proporcje nie różniły się, wówczas długość głowy dojrzałego mężczyzny, mającego 180 cm wysokości, wynosiłaby około 40 cm, zamiast przeciętnie 20 lub 22,5 cm, tworząc w ten sposób prawdziwe monstrum. Od urodzenia do dojrzałości długość głowy podwaja się, natomiast wysokość wzrasta 3% raza w porównaniu z wysokością dziecka po urodzeniu. Boyd (1935) stwierdził, że powierzchnia głowy wynosi w przybliżeniu 21% ogólnej powierzchni ciała zaraz po urodzeniu, 13% w piątym roku życia, 10% w dwunastym roku i 8% w osiemnastym roku życia (Boyd, 1935). W dziesiątym roku życia głowa wynosi 95″/o wielkości głowy dorosłego, a w piętnastym roku życia 98% (Davenport( 1940).

Zaraz po urodzeniu czaszkowa część głowy jest duża, a powierzchnia twarzowa jest mała. W tym czasie stosunek twarzy do czaszki wynosi jak 1 : 8, w piątym roku jak 1 : 5 i w okresie dojrzałym jak 1 : 2,5. Wzrost długości głowy jest uzależniony od wzrostu proporcji twarzy. Czaszkowa lub górna część głowy rośnie dosyć wolno począwszy od urodzenia aż do dojrzałości, w którym to okresie rozwój zostaje zakończony. Głowa dziecka jest większa w porównaniu z długością głowy dorosłego. Przyrost długości jest większy niż przyrost szerokości. W trzecim roku życia wzrost szerokości głowy jest praktycznie zakończony, lecz wzrost długości głowy trwa do siedemnastego lub osiemnastego roku życia. Wzrost długości jest raczej funkcją wieku niż funkcją wielkości urodzeniowej. Krótkie i wąskie głowy wykazują większy przyrost niż długie i szerokie Prawidłowość wzrostu szerokości i długości głowy jest prawie taka sama u chłopców i dziewcząt, chociaż głowy chłopców w każdym okresie są nieco większe niż dziewczynek (Bayley, 1936: Goldstein, 1939: Davenport, 1940: Thompson, 1954: Breckenridge i Vincent, 1955).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>