PROPORCJE FIZYCZNE

Po urodzeniu proporcje ciała są bardzo różne w porównaniu z proporcjami dorosłych (patrz rys. 3). Rozwój fizyczny dziecka wpływa nie tylko na wzrost jego wielkości, ale także w tym samym stopniu na zmianę proporcji różnych części ciała. Nie wszystkie jednak części ciała uzyskują dojrzale proporcje w tym samym czasie. Niektóre z. nich osiągają swoją dojrzałą wielkość, w pewnym wieku, podczas gdy inne wcześniej lub później. Jednakże w szesnastym lub siedemnastym roku życia różne części ciała osiągają w większości swoje dojrzale proporcje i jednostka staje się podobna do dorosłego.

Ogólne zmiany w proporcjach dokonują się według praw rozwojowych. Wczesne zmiany proporcji zaznaczają się w obrębie głowy, a później tułowia. Ręce i nogi uzyskują normalne proporcje najpóźniej. Na przykład, wzrost dziecka mającego pięć i pół roku wynosi 65% tej wysokości, jaką osiągnie ono w siedemnastym i pół roku, a ciężar ciała wynosi tylko 33% tej wagi, jaką będzie miało w siedemnastym i pół roku życia. W wieku powyżej pięć i pół roku życia ręce uzyskują 50% swojej ostatecznej wielkości, a obwód głowy powiększa się tylko o poniżej 7% swojej właściwej wielkości. (Garrison, 1952). Dziecko pyzate i ciężkie, o krótkich nogach, zachowa w późniejszych latach zbyt dużą głowę i tułów w stosunku do swoich kończyn. W okresie dojrzewania wzrost kończyn jest znacznie przyśpieszony, co sprawia, że jednostka w wieku dojrzałym uzyskuje swoje ostateczne i właściwe proporcje. W okresie dziecięctwa w proporcjach ciała pomiędzy dziewczynkami a chłopcami nie zaznaczają się wyraźne różnice.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>