Proporcje tułowia

Zbyt powolny rozwój górnych części ciała niemowlęcia powoduje zachwianie właściwej równowagi ciała, co musi być wyrównane, zanim niemowlę zacznie siadać, stawać lub chodzić. Zmiana w proporcjach, istotna dla uzyskania dobrej równowagi, zaznacza się stopniowym wydłużaniem się tułowia i nóg. W budowie ciała zachodzą szybkie zmiany w czasie pierwszych lat życia. W pierwszym reku życia niemowlę jest grube. Jest to rezultat większego wzrostu obwodu i rozwoju poprzecznego niż rozwoju długości ciała. Przejawia się to w tym, że przybywanie na wadze jest w tym wieku proporcjonalnie większe aniżeli wzrost długości (Bayley i Davis, 1934), Od czwartego do ósmego roku życia zaznacza się stopniowy spadek wagi. Jest to okres zahamowania przyrostu wagi (Meredith, 1953).

W szóstym roku życia tułów jest dwa razy dłuższy i szerszy niż zaraz po urodzeniu. Stopniowo budowa dziecka staje się smuklejsza i dopiero w okresie pubertalnym zaczyna ono ponownie grubieć. Od sześciu lat do okresu adolescencji wzrost długości ciała jest w przybliżeniu o 50% większy. W okresie dojrzewania wymiary urodzeniowe zwiększają się potrójnie. Długość tułowia jest w przybliżeniu 2Va raza większa od wielkości urodzeniowej. Wysuwający się żołądek, tak charakterystyczny dla małego dziecka, spłaszcza się około trzeciego roku życia. Ramiona stają się szersze, powodując coraz to bardziej trójkątny i spłaszczony kształt ciała dziecka (Thompson, 1954).

Zmiany w kształcie tułowia są głównie wynikiem zmian w kościach klatki i miednicy. Bezpośrednio po urodzeniu klatka piersiowa jest zaokrąglona, szyja krótka, a ramiona podniesione. Od trzeciego do dziesiątego roku życia klatka piersiowa rozszerza się i spłaszcza. Żebra zmieniają się z pozycji horyzontalnej do bardziej łukowatej. Szyja wydłuża się, a ramiona są dzięki temu niżej położone. Miednica obejmująca biodra i kości krzyżowe jest u niemowlęcia proporcjonalnie znacznie mniejsza niż u dorosłego. Wraz ze wzrostem ogólnym dziecka miednica rozszerza się, a położenie jej jest mniej pionowe. W okresie dziecięctwa zaznaczają się małe różnice między chłopcami a dziewczętami. W okresie dojrzewania jednak łuk miednicy dziewcząt rozszerza się bardziej niż u chłopców i powoduje większą powierzchnię ciała w okolicy bioder (Brecken- ridge i Vincent, 1950),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>