Proporcje zachodzące w pojawianiu się obu płci – kontynuacja

Według tradycji, więcej chłopców rodzi się w okresie wojen niż w czasach normalnych, a więc w stosunku 105 do 106 chłopców na 100 dziewczynek. Dane uzyskane ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Nowej Zelandii wykazują jednak, że stosunek urodzin zachodzący pomiędzy obiema płciami nie wzrasta bardziej podczas wojny w porównaniu z latami bezpośrednio przed i po wojnie. Nie ma więc dowodów wykazujących, że wojna przyczynia się w znacznym stopniu do wzrostu urodzin chłopców (Myers, 1949a: Scheinfeld, 1950). Istnieje także tradycyjne przekonanie, że zachodzi związek między wiekiem rodziców a płcią potomstwa, to znaczy, że młodzi ojcowie mają w większości wypadków potomstwo płci męskiej niż starzy. Nie ma jednak dowodów naukowych, potwierdzających słuszność tych przekonań. Są raczej dowody wskazujące, że nie ma związku pomiędzy narodzinami potomstwa danej płci a wiekiem matki czy też ojca (Berbstein, 1953).

Innego rodzaju tradycja głosi, że chłopcy „rodzą się specjalnie w niektórych rodzinach” w porównaniu z innymi rodzinami, w których są same dziewczęta. Stencel (1955) wykazał, że „–gdy obserwuje się małe rodziny, rozłożenie płci potomstwa w danej rodzinie jest przeważnie sprawą przypadku. Nawet w rodzinach posiadających liczne potomstwo nieznaczne proporcje występujące na korzyść jednej płci są również sprawą przypadku”. Badania nad rozłożeniem płci w rodzinach ujawniły, że rodziny posiadające dwoje dzieci wykazują przewagę jednej płci. To samo można powiedzieć o rodzinach posiadających troje dzieci. Tego rodzaju badania oparto na analizie grupy obejmującej 6000 przypadków. Uzyskane wyniki mogą być jednak następstwem błędu powstałego z przypadkowości grupy i nie mogą wskazywać na to, że rodziny mało-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>