Proporcje zachodzące w pojawianiu się obu płci

Statystyka wykazuje nadwyżkę urodzin noworodków płci męskiej w stosunku 105 albo 106 na 100 noworodków płci żeńskiej. Ta przewaga chłopców zaznacza żają bliźnięta za aoDry zna«, uuuaizajći jc =ł/c’-Ji,ii’1>““ J- i otaczają honorami w przeciwieństwie do innych członków tego samego plemienia. U innych ludów prymitywnych jest znów odwrotnie. W niektórych wypadkach porody wielokrotne są uważane za zły znak i niemowlęta są pozbawiane życia zaraz po urodzeniu. Podobnie ludy cywilizowane mają różne postawy w stosunku do wielokrotnych poiodów. Niektórzy uważają dzieci pochodzące z wielokrotnych porodów za „istoty zwierzęce”, gdy tymczasem inni twierdzą, że dzieci te są obciążone dziedzicznie, a jeszcze inni traktują je jako „przypadki ciekawe z naukowego punktu widzenia”. _ _

Bliźnięta. Dawniej wierzono, że wszystkie bliźnięta (dwoje dzieci urodzonych w tym samym czasie, a pochodzące z jednej ciąży) są do siebie podobne. Badania ujawniły, że są dwa zupełnie różne typy bhź- się także w przypadkach poronień oraz przedwczesnych porodów (Berstein, 1948, 1952: Myers, lS49a: McKeown i Lowe 1951). Możliwości urodzin chłopców są więc w 5% większe niż dziewcząt. Co wpływa na większy procent urodzin chłopców niż dziewcząt jest jeszcze sprawą niezbadaną. Wyjaśniano to wieloma przyczynami, z których najbardziej przekonywające jest twierdzenie, że 23 chromosomy X i jeden chromosom Y plemnika (z których Y decyduje o pokoleniu męskim) są nieco lżejsze i szybsze w ruchach niż 24 chromosomy X (z których rozwija się potomstwo żeńskie) i z tego też względu osiągają one szybciej jajo. Możliwości pojawiania się potomstwa męskiego są więc nieco większe niż możliwości wykształcenia potomstwa żeńskiego. Jak wykazał Scheinfeld (1950), „…troska Natury powoduje, że początkowo zaznaczająca się nadwyżka urodzin płci męskiej wyrównuje straty tejże płci w późniejszym czasie”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>