Protokoły oparte na obserwacjach są zabarwione uczuciami ludzi

Inny zarzut dotyczy tego, że protokoły oparte na obserwacjach są zabarwione uczuciami ludzi, którzy pracują jako obserwatorzy. Dla ilustracji tego zarzutu Stogdill (1933) polecił 110 rodzicom, 45 studentom, którzy przerobili zaawansowany kurs psychologii, i 50 osobom uznanym za autorytety w dziedzinie poradnictwa dziecięcego i higieny psychicznej, ocenić zachowanie się dzieci za pomocą skali postaw, obejmującej 70 pytań dotyczących zachowania się dziecka. Wykazał on, że rodzice i studenci uważali za najbardziej niepożądane zachowanie się dzieci takie wykroczenia, jak pogwłacenie moralnych zasad (kradzież, kłamstwo, przeżycia seksualne), sprzeciwianie się rodzicielskiej kontroli, aroganckie odpowiadanie, krytykowanie rodziców) i łamanie domowych zwyczajów. Natomiast pracownicy higieny psychicznej za najbardziej niepożądane zachowanie się dzieci uważali strach, podejrzliwość, nadmierną skromność, wstydliwość, oddawanie się marzeniom w ciągu dnia oraz spędzanie większości swojego czasu na czytaniu książek.

Wraz z likwidowaniem lub sprowadzeniem do minimum czterech zasadniczych trudności, które pojawiły się na drodze naukowych badań dzieci, a to głównie postawy społeczeństwa w stosunku do dziecka, trudności w zdobywaniu dzieci do badań naukowych, braku badaczy, którzy umieliby z powodzeniem postępować z dziećmi, oraz braku metod dostosowanych do badania dziecka, sytuacja zmieniła się o tyle, że obecnie psycholog w swoich badaniach nad dziećmi jest bardziej przekonany o dokładności swoich wyników, stawiając je na równi z badaniami nad dorosłymi. Ze względu na powszechne zainteresowanie wiadomościami dotyczącymi rozwoju dziecka, jak również na praktyczne potrzeby zastosowania tych wiadomości w wychowaniu i medycynie, umocniło się wśród psychologów przekonanie o celowości prowadzenia badań nad dzieckiem z każdego możliwego punktu widzenia. W wyniku tych badań uzyskano w ostatnim dziesięcioleciu ogromną ilość wiadomości dotyczących rozwoju dziecka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>